Kolín má nový železniční most

Kolín – Stavba nového železničního mostu přes Labe v Kolíně skončila. Po obou jeho částech dnes začaly jezdit vlaky, které byly posledních 16 měsíců odkázány vždy pouze na jednu kolej. Zatěžové zkoušky na novém mostě proběhly v uplynulém týdnu. Současně se stavbou nového mostu zmodernizovala Správa železniční dopravní cesty přilehlé tři kilometry kolejí, část kolínského nádraží, zabezpečovací zařízení, trakční vedení, dva přejezdy a postavila protihlukové stěny. Práce celkem přišly na 1,23 miliardy korun.

Stavbu nového železničního mostu si vyžádalo Ředitelství vodních cest. Původní most z roku 1908 s podjezdnou výškou 4,35 metru nevyhovoval jeho požadavkům, nová konstrukce dává prostor i lodím o 90 centimetrů vyšším. Původně se dokonce uvažovalo o tom, že bude kolínský most zvedací a lodě v případě potřeby dostanou k dispozici ještě asi dva metry navíc. Zvedání ale může být zavedeno dodatečně. „Zatím nároky lodní dopravy nevyžadují takto vysokou podjezdnou výšku, nicméně v budoucnosti, zejména po dokončení splavnění labské vodní cesty do Pardubic, se očekává nárůst přepravy po vodě a tato podjezdná výška, která je v Evropě standardem, bude potřebná,“ uvedl vedoucí Oddělení rozvoje Ředitelství vodních cest Jan Bukovský.

Jan Bukovský o přínosu mostu pro Kolínské:

„V rámci mostu byla výrazně snížena hluková zátěž v okolí. Bylo vybudováno asi 1,5 kilometru protihlukových stěn.“

Projekt za 1,23 miliardy korun podpořila částkou 877 milionů korun Evropská unie, zbylé náklady uhradil Státní fond dopravní infrastruktury. Jediné, co se tak městu nepodařilo prosadit, je vybudování lávky pro pěší, kteří most často využívají pro zkrácení cesty do centra.

Železniční most v Kolíně
Zdroj: ČT24