Žideničtí: Chceme referendum, výškové budovy sem nepatří

Brno - Stavba multifunkčního sedmnáctipodlažního centra Elliptica, kterou plánuje v Brně-Židenicích postavit společnost GLOBAL TRADE PROPERTY, vyvolává mezi obyvateli vášně. Podle části místních totiž zabere kus jedinečného Tyršova sadu a jako nepřiměřeně vysoká budova zastíní domov důchodců i jedinou dominantu městské části - místní kostel. Proto se rozhodli sepsat proti záměru petici. Pokud seženou dost podpisů, chtějí prosadit referendum, které by přinutilo radnici od souhlasu se stavbou ustoupit. I dnešní jednání se zástupci městské části, kteří vychází investorovi vstříc, bylo značně emotivní.

Setkání zástupců městské části s obyvateli Židenic mělo původně projednávat obecné téma rozvoje městské části, ústředním tématem diskuze se ale stala plánovaná výstavba centra Elliptica. Sál však kapacitně nestačil, proto diskutující čekali i přede dveřmi. Představitelé Židenic uklidňovali emočně rozlícený dav argumentem, že do zahájení stavebních prací je nejméně rok času.

Před Židenické předstoupil investor i architekt projektu. Oba čelili silným emocím místních obyvatel. Hlavní argument investora byl ten, že všechny plány na stavbu jsou teprve v samém začátku a většina zmiňovaných výtek pramení spíše z neznalosti. Stále navíc neproběhlo územní a stavební řízení, tudíž plány centra Elliptica se mohou ještě značně proměnit.

Proti plánovanému centru vystoupila i opozice

Se záměrem radniční koalice, která chce záměr investora podpořit, přitom nesouhlasí také opoziční TOP 09 a KDU-ČSL, která již v prosinci loňského roku hlasovala proti vyjmutí části parku z významné zeleně města Brna i proti stavbě samotné. „Respektujeme právo vlastníků pozemků na realizaci záměrů jejich zástavby. Požadujeme však, aby zohledňovali objemovou přiměřenost a urbanistické parametry území,“ uvedla zastupitelka městské části Monika Doležalová (KDU-ČSL).

Názor opozice však židenická koalice složená ze sociálních a občanských demokratů, komunistů a sdružení Zelená pro Židenice nebere na zřetel. Nejenže doporučila vynětí části Tyršova sadu z významné zeleně, ale také odsouhlasila navýšení indexu podlažních ploch na pozemcích investora z 1 až 2 na hodnotu 4,42 pro případnou změnu územního plánu. Tedy změnu ze stávajícíh maximálně pěti podlaží na možných 15 pater nad zemí a dvě pod zemí. Obě změny ale musí schválit brněnské zastupitelstvo.

Vedení městské části výškovou budovu hájí

Podle představitelů Židenic však nejde jen o samotnou stavbu, o jejíž podobě a rozsahu rozhoduje stavební úřad. Radním se líbí především lepší nájezd k radnici. Přesto například místostarosta Jiří Nesiba na webových stránkách městské části připustil, že právě výškové budovy jsou podle radních jednou z možností, jak od frekventované ulice oddělit zbývající zástavbu. „Je pravdou, že díky otřesné dopravní a hygienické situaci na ulici Gajdošově, je jednou z cest k omezení prašnosti v okolních ulicích právě výstavba vysokých budov, což se v současnosti děje. S tím souhlasila jak rada, tak i zastupitelstvo Židenic,“ připustil ve své odpovědi občanovi. Starosta Roman Vašina zase neskrývá, že se mu výškové budovy jednoduše líbí. „Podívejte se na AZ TOWER. Všichni to kritizovali a teď se to líbí,“ prohlásil starosta.

Jenže něco si myslet a mít to potvrzené odborníky, je podle opozice rozdíl. „Nechápeme, proč městská rada odmítla požádat o zpracování zastavovací studie pro dané území odbor územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu,“ podivuje se opoziční zastupitelka Doležalová.

Proti centru Elliptica vzniká i petice

Iniciátoři petice jsou ještě radikálnější. „Stavbou objektu Elliptica dojde k dalšímu zvýšení hlukové a emisní zátěže, přitom v oblasti Staré Osady je již dnes jedna z nejhorších situací životního prostředí ve městě Brně. Dojde ke komplikacím dopravní obslužnosti v souvislosti s příjezdem k objektu Elliptica, což negativně ovlivní i bezpečnost chodců, včetně dětí a seniorů, kteří se v okolí pohybují,“ píší v prohlášení inciátoři petice, která vyšla už i na facebooku. Nikdo nahlas neřekne jediné slovo o korupci, ale rychlost, s jakou bylo investorovi vyhověno, je podle aktivistů naprosto zarážející.

„Jsme přesvědčeni, že radnice nehájí naše zájmy. Postupné kroky koaličních stran židenické radnice vedou k trvalému a nevratnému poškození architektonického rázu Židenic,“ uvedl jeden z inciátorů petice Jaromír Albrecht. Proto chtějí při dnešním setkání v kulturním centru Karas přesvědčit starostu a místostarosty Brna-Židenic, aby své rozhodnutí zvážili.

Milan Ščuka vysvětluje, co by mělo být v Elliptice (zdroj: ČT24)

A co na vlnu reakcí říká samotný investor? Milan Ščuka je přesvědčen, že je to výsledek neinformovanosti. Pokud jde o zeleň, o kterou přijde Tyršův sad, nahradí ji v okolí Ellipticy jiná a dokonce na větší ploše. Nájezd k radnici a dopravní řešení celého prostoru umožní vybudovat nová parkovací místa, což byl požadavek židenických radních. „Všichni by si měli uvědomit, že my rozhodně nechceme nikomu uškodit, ale naopak. Chceme v Židenicích vybudovat něco neobvyklého, co splňuje všechny potřebné parametry. Zastínění domova důchodců je nemyslitelné. Odborníci stavbu projektovali tak, aby k ničemu takovému nedošlo,“ vysvětlil Milan Ščuka z GLOBAL TRADE PROPERTY. Aby zmírnil vášně, hodlá svůj projekt občanům představit. „Zatím je to ale zbytečné, jsme ve fázi objemových studií a nerad bych prezentoval něco, co není rozhodnuto a může vypadat jinak,“ dodal Ščuka.

Vydáno pod