Hitlerův „pivní puč“ v Mnichově

Mnichov - Na podzim 1923 Adolf Hitler usoudil, že nastal čas, podniknout nějaké kroky k prosazení svých cílů. Odhodlal se proto převzít moc v Bavorsku. Proto 8. listopadu roku 1923 nechal jednotkami SA a Jungssturmu obklíčit Měšťanský pivovar v Mnichově, kde se konala veřejná schůze separatisticky orientovaných politiků v čele s monarchistou von Kahrem, velitelem Reichswehru generálem von Lossowem a bavorským policejním náčelníkem Seisserem. Odtud také název Bierputsch - pivní puč.

Hitler získal na svou stranu generála Luddendorfa a s hrstkou stoupenců se schůze zúčastnil. Mezitím, co seděl uvnitř ve společnosti Rudolfa Hesse a dalších věrných, jednotky SA obsadily pivovar a nahrnuly se dovnitř, aniž by překvapená policie dostala šanci zasáhnout. Ve chvíli, kdy Kahr začal s projevem, vyrazil Hitler se svými společníky k podiu a s vytaženým revolverem si získal pozornost. Během několika minut se mu podařilo získat vyděšený dav na svou stranu a mohl se věnovat třem separatistickým vůdcům. Pokusil se je získat na svou stranu a vynutit si jejich podporu, nejprve sliby, lichotkami a nakonec hrozbami. Ovšem marně.

Po neúspěchu přímo v pivnici se druhý den Hitler s Ludendorffem pokusili uchopit moc pochodem do centra Mnichova, ve kterém jim však policie zabránila. Po střelbě zůstalo na ulicích ležet několik mrtvých nacistů (později oslavovaných jako „mučedníci") a policistů. NSDAP byla po tomto fiasku rozpuštěna a hlavní iniciátoři zatčeni. Hitler si odseděl devět měsíců v pevnosti Landsberg (namísto pěti let), kde začal pracovat na svém literárním trháku Mein Kampf. Za slib dobrého chování byla NSDAP znovu povolena. Její ambice se na příštích několik let soustředily na znovudobytí ztracených pozic a rozšíření voličské základny.

Ivo Pejčoch k výročí pivního puče (zdroj: ČT24)
Vydáno pod