Fara s kaplí v Trmicích je vykoupena

Trmice – Termická farnost je první farností v Česku, která skončila kvůli dluhům v konkurzu a na soupisce insolvenčního správce se tak ocitly nemovitosti a věci, které se v dražbách normálně neprodávají. Jedná se především o dva kostely v Roudníkách a Trmicích, kapli a faru v Trmicích, hřbitov a také oltáře, křtitelnice, kříže, kalichy a nebo i kněžské křeslo. Pro tamního faráře a jeho ovečky to tak nevypadalo příliš dobře. Teď, půl roku od vyhlášení konkurzu, se ale v Trnicích stále slouží bohoslužby a tamní farář říká, že je to boží zázrak.

Trmická farnost původně zakoupila místní pilu, aby mohla zpracovávat dřevo z církevních lesů a zároveň si tak vydělat na opravy místních far a kostelů. „Kdyby se to povedlo, tak jsme soběstační,“ domnívá se trmický farář Jiří Voleský. Jenže pila skončila v dluzích. „Z mého pohledu to byl důsledek jednoho velmi špatného obchodu, pořízení technologie pily v Klenči, kde přímo tou transakcí vznikly dluhy ve výši přesahující deset milionů a následným neúspěšným provozováním vznikl v podstatě zbytek těch dluhů do těch zhruba třiceti pěti milionů korun,“ komentuje situaci insolvenční správce Aleš Klaudy.

Majetek termické farnosti je tedy v podstatě celý na prodej. Od dubna, kdy Reportéři ČT odvysílali svou první reportáž, se podařilo prodat termickou faru s kaplí a tamní farář mluví o božím zázraku. Trmickou faru i s kaplí, kde se konají bohoslužby, totiž koupil za necelé tři miliony korun sedlčanský kněz Stanislav Zápotocký. S trmickým knězem Jiřím Voleským pak uzavřel smlouvu na její bezplatné užívání s tím, že tu bude pokračovat život zdejší náboženské obce.

Jiří Voleský
Zdroj: ČT24

Fara je zachráněna, ve hře ale zůstavá mnoho dalších věcí

Ke koupi fary Stanislava Zápotockého vedla věc vztahující se k minulosti. V sedmdesátých letech minulého století tu totiž v jakémsi druhu vyhnanství pod bedlivým dohledem Státní bezpečnosti působil královéhradecký biskup Karel Otčenášek, kterého Zápotocký jako bohoslovec několikrát v Trmicích navštívil.

Koupě fary s kaplí přinesla páteru Jiřímu Voleskému i místním úlevu. Nicméně ve hře jsou stále dva kostely, jejich vybavení, část zařízení fary a v neposlední řadě i hřbitov. O část inventáře, oltářní desky s vyobrazením upálení Jana Husa a o takzvanou Termickou madonu, v rámci předkupního práva projevilo zájem ministerstvo kultury. Za desky na základě znaleckého posudku nabízí čtyři miliony, zatímco insolvenční správce chce milionů dvanáct. Za madonu je ministerstvo ochotné vydat 800 tisíc, zatímco správce požaduje přes milion a půl. „Hledáme cestu, jak ty znalecké posudky sjednotit nebo jak dojít ke kompromisu přijatelného pro obě strany,“ konstatuje Klaudy.

Vyplacení fary s kaplí v Trmicích (zdroj: ČT24)

Gottfriedová: Církev by se měla zamyslet 

O samotný kostel v Trmicích, který má podle insolvenčního správce hodnotu 3,5 milionu korun, bojuje také místní občanské sdružení. Peníze na jeho koupi se ale scházejí pomalu. „V současné chvíli je na našem účtu půl milionu korun a ty dary jsou rozmanité. Jsou z různých koutů naší země od dárců. Máme dárce, kteří nám pošlou 100 tisíc. Máme dárce, který nám poslal 200 korun,“ říká Marie Gottfriedová z OS za záchranu kostela a fary v Trmicích.

Za velice důležité ale považuje členka OS také fakt, že příběh termické farnosti by měl vést církev k zamyšlení nad tím, jestli a nakolik je schopná se postarat o svůj majetek. „Církev by se měla zamyslet, jestli péče o hospodaření a majetek farnosti má ležet na bedrech kněží, nebo to mají zajišťovat odborníci,“ míní Gottfriedová.

Podle termického faráře jsou Trmice živé. „Byla by obrovská škoda a opravdu tragická rána, když by to všechno tady padlo, protože tím pádem společenství věřících zde v Trmicích se rozpadne,“ smutně konstatuje trmický farář Voleský.