Expozice malířky Ludmily Jiřincové na Chvalském zámku

Do 18. září je poslední možnost navštívit stálou výstavu Ludmily Jiřincové na Chvalském zámku v Horních Počernicích. V krásných prostorách v prvním patře návštěvníci najdou výstavu grafik, obrazů i osobních předmětů z pozůstalosti umělkyně. Kurátoři výstavy se pokusili i o rekonstrukci jejího pražského ateliéru.

Ludmila Jiřincová žila v letech 1912 – 1994. Byla uznávanou grafičkou, ilustrátorkou a malířkou. V roce 1982 byla jmenována zasloužilou umělkyní. Často byla označována jako „první dáma české grafiky“. Nejdříve studovala na soukromé malířské škole Rudolfa Vejrycha v Praze (v letech 1924 až 1934), pak absolvovala Státní odbornou keramickou školu v Praze (1935). Studia zakončila na Akademii výtvarných umění v Praze, kde navštěvovala grafickou speciálku prof. T. F. Šimona (1939).

  • Expozice malířky Ludmily Jiřincové na Chvalském zámku autor: Zuzana Foglarová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/29/2868/286710.jpg
  • Expozice malířky Ludmily Jiřincové na Chvalském zámku autor: Zuzana Foglarová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/29/2868/286707.jpg
  • Expozice Ludmily Jiřincové na Chvalském zámku autor: Zuzana Foglarová, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/29/2868/286708.jpg

Věnovala se volné grafice (vytvořila přes 1200 grafických listů), ale v její tvorbě dominovala ilustrátorská činnost (ilustrovala okolo 360 knih). Vytvořila více jak 480 exlibris a kolem 2000 obrazů. Byla členka SČUG Hollar a Spolku sběratelů a přátel exlibris. Neméně zajímavá je i její známková i plakátová tvorba.

V grafických technikách nacházela nové možnosti, ilustrace k Villonovi (1951) vznikaly podle mezzotintové techniky – uhelný prach po celé ploše papíru vytírala plastickou pryží. Početná tvorba exlibris vznikala převážně leptem a litografií. Při tisku litografie od roku 1938 spolupracovala s Oldřichem Eiseltem a v technice leptu s Mirro Pegrassim.

Námětově v její tvorbě převažují dívčí hlavy, dívčí akty a náměty z přírody.

V r. 1964 vytvořila kreslený film Slóvce M (režie Jiří Brdečka), který byl mj. oceněn hlavní cenou na festivalu v Bologni. Zúčastňovala se řady výstav u nás i v zahraničí. Její díla jsou vedle Národního muzea zastoupena především v Národní galerii v Praze.

Výstava byla na Chvalském zámku zahájena při jeho slavnostním otevření po náročné rekonstrukci 1. 5. 2008 akončí 18. 9. 2011. Pak bude demontována a odvezena zpět do depozitáře Národního muzea.

Zuzana Foglarová