Sýpka v Ludéřově kulturní památkou

Sýpka v Ludéřově byla 12. ledna 2007 zapsána do seznamu kulturních památek. Iniciativa k zapsání vycházela od samotných občanů Ludéřova. V obci bylo zároveň založeno občanské sdružení U nás, které za záchranu sýpky bojuje. Památka na bývalou tvrz se nachází zhruba dvacet kilometrů západně od Olomouce; v současnosti je objekt sýpky opuštěn.

Předpokládané náklady na jeho opravu se podle starosty Drahanovic Ivo Richtera vyšplhají k deseti miliónům korun. Nyní probíhá zpracování projektu na celkovou rekonstrukci stavby.