Hrad Helfštýn - bašta kovářů

Hrad Helfštýn patří k nejrozsáhlejším hradům Evropy. Ve 14. století pevnost založil Friduš z Linavy. Dalším významným majitelem byl na přelomu 14. a 15. století Lacek z Kravař. Hrad později výrazně rozšířili Vilém z Pernštejna a jeho potomci, kteří nechali mj. vystavět vrcholně renesanční dvojkřídlý palác a rozsáhlé opevnění předhradí. Opevnění Helfštýna je dobře zachovalé i přes jeho poboření nařízené Rakouskou vojenskou správou v roce 1656 a chátrání v 19. století.

V 21. století se Helfštýn - spadající pod Muzeum Komenského v Přerově - stal místem dostaveníček uměleckých kovářů. Díla některých účastníků pravidelných sympozií zpřístupní správa hradu od 28. dubna v expozici uměleckého kovářství.