V Třebíči vyháněli hrkači nečisté síly

V Třebíči má skauting bohatou historii. První oddíl byl založen již v roce 1923. U jeho zrodu stál skautský vůdce Antonín Hobza. K ideálům skautů se hlásí i dnešní mládež. Jednou z akcí, které skauti pořádají, byl na Bílou sobotu jarní hrkání. Dopoledne si mohl každý ve skautské klubovně ručně vyrobit klapačku, naučit se plést pomlázku nebo si vyrobit velikonoční ozdoby. Odpoledne se všichni sešli na hrádku o mohyly, odkud se vydal průvod hrkačů vyhnat nečisté síly z města. Hlava Morany byla nakonec hozena hrkači do řeky.