Velikonoční slavnost na zámku Loučeň

Tradičně pojatá velikonoční slavnost se konala 11. dubna na zámku Loučeň. Akce se zúčastnilo zhruba 1300 hostů. Mezi novinky, které se na slavnosti objevily, patřil "Řehtačkový průvod", ve kterém pochodovalo asi 100 dětí v doprovodu rodičů. Zároveň došlo ke vzkříšení dvou tradic. Jednou z nich byla "Liščí neděle", druhou byly "Chodníčky lásky", což je jakési namlouvání mezi mladým chasníkem a mladou dívkou tak, jak to bývalo obvyklé na českém venkově až do počátku 20. století. Kromě toho se návštěvníci mohli zúčastnit bohatého programu, nebo se pouze procházet některým z deseti labyrintů, které tento zámek proslavily. Velikonoční slavnost zahájila zdejší návštěvní sezonu.

Video Reportáž Petry Zemanové
video

Reportáž Petry Zemanové