Děti se učily pečovat o své zdraví

Pod názvem Žít zdravě není pírko probíhal na speciální škole v Broumově projekt zaměřený na žáky nižších ročníků základní školy. Ti se mimo jiné dozvěděli, že normální je nekouřit, a také něco o zásadách zdravého životního stylu. Celý program byl podpořen grantem Královéhradeckého kraje. Především formou hry se děti seznamovaly s pozitivními návyky a získávaly také spoustu informací o tom, jak pečovat o své zdraví. Veškeré vyučování probíhalo za pomoci studentek broumovského gymnázia.

Video Reportáž Zuzany Svobodové
video

Reportáž Zuzany Svobodové