Konec Todora Živkova v Bulharsku

Sofia - Bulharsko si připomíná pád komunismu. Jen několik hodin po pádu Berlínské zdi v Německu Todor Živkov na vlastní žádost odstoupil z funkce generálního tajemníka a člena politického byra Ústředního výboru Komunistické strany Bulharska. Stalo se tak v důsledku změn v politickém směřování Bulharska, který přinesl nástup Michaila Gorbačova do funkce generálního tajemníka ÚV KSSS v březnu 1985. Důvodem bylo rovněž vnitrostranické soupeření v rámci Komunistické strany a politické chyby Živkova. Takovou chybou byla například rasistická politika vůči místním Turkům. Živkov odstoupil po dlouhých 35 letech v čele Bulharska.

Režim Todora Živkova reagoval na uvolnění v Sovětském svazu provedením několika nepatrných změn, ale represe proti odpůrcům režimu nadále pokračovaly. Postupně ovšem začalo sílit opoziční hnutí, které se výrazněji projevilo v roce 1988 založením ekologické organizace Ekoglastnosť. Masová vystoupení občanů na podzim 1989 přinutila komunisty k vnitřnímu puči, který vyvrcholil odchodem Živkova z čela komunistů a jeho vyloučením ze strany.

Živkov byl následně souzen za obohacování se z veřejných prostředků, zneužívání služebního postavení a za násilnou „bulharizaci“ místních Turků v 80. letech, kdy až 300 tisíc Turků odešlo zpět do Turecka. Protiturecká politika byla vnímána i samotnými členy Komunistické strany negativně, což mohlo vést v listopadu 1989 k pádu Živkova. Bývalý komunistický vůdce byl ale roku 1996 při revizi procesu zproštěn obžaloby. Poslední roky svého života dokonce strávil v luxusní vile své vnučky Jevgenije v Bojaně, diplomatické čtvrti na předměstí Sofie. Zemřel v srpnu 1998 v 86 letech.