Lámete si hlavu, co nepostrádat na dovolené? Máme užitečné tipy

Praha – Jedete na dovolenou a nevíte, jaký cestovní doklad si přibalit do kufru? V některých zemích si vystačíte s občanským průkazem, jindy bude jistější a mnohdy i nutné mít také cestovní pas. V některých destinacích bude samostatný cestovní doklad potřebovat i vaše dítě. Některé země navíc vyžadují vízum. Pro ty, komu se z představ o shánění těchto informací točí hlava, jsme připravili přehled dokladů, které jsou nutné pro cestování do destinací, které Čechy vábí nejvíce.

CHORVATSKO

Cestovní doklad pro dospělé: Chorvatsko jednostranně umožňuje vstup na své území na základě předložení občanského průkazu ČR. Musí jít o průkaz vydaný od druhé poloviny roku 2000 a obsahující strojově čitelnou zónu. Občanský průkaz však nestačí v případě, že do země cestujete letecky. Do země je také možno cestovat s platným cestovním pasem ČR, jeho platnost však musí trvat po dobu pobytu na území Chorvatska.

Cestovní doklad pro děti: Nezletilí občané ČR, kteří jsou zapsaní v cestovním pasu rodiče a cestují společně s ním, mohou na území Chorvatska vstoupit bez vlastního cestovního dokladu. Dítě, které bylo do pasu rodiče zapsané před 1. 9. 2006, takto může cestovat do věku 15 let. Děti zapsané až po 1. 3. 2008 mohou takto cestovat do deseti let. (Mezi těmito dvěma daty nebylo možné děti do pasu rodičů zapisovat.) Nezletilé děti, které se nacházejí mimo zmíněné kategorie, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) doporučuje vybavit cestovním pasem, i když jsou zapsány v občanském průkazu rodiče.

Ztráta cestovního dokladu: Cestující by se měl obrátit na nejbližší zastupitelský úřad ČR, který za účelem návratu vystaví náhradní cestovní doklad. Tento doklad slouží k jednorázové cestě do ČR.

Řidičský průkaz: Platný řidičský průkaz je nutnou podmínkou při cestách motorovými vozidly. Řidič také musí být vybaven technickým průkazem vozidla a dokladem o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla, jde o povinné ručení, tedy zelenou kartu.

Cestovní pojištění: Při zdravotních potížích mohou Češi využít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Ve zdravotnických zařízeních jim na základě tohoto průkazu bude poskytnuta nutná a neodkladná zdravotní péče. To však nezahrnuje náklady na převoz nebo repatriaci pojištěnce do ČR.  

0

 

 

SLOVENSKO

Cestovní doklad pro dospělé: Čechovi postačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklady by navíc měly být platné minimálně po dobu pobytu v zemi. Taková pravidla platí pro všechny členské státy Evropské unie: Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států Evropské unie bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo platného občanského průkazu.

Cestovní doklad pro děti: Nezletilí občané ČR, kteří jsou zapsaní v cestovním pasu rodiče a cestují společně s ním, mohou na území Slovenska vstoupit bez vlastního cestovního dokladu. Dítě, které bylo do pasu rodiče zapsané před 1. 9. 2006, takto může cestovat do věku 15 let. Děti zapsané až po 1. 3. 2008 mohou takto cestovat do deseti let. (Mezi těmito dvěma daty nebylo možné děti do pasu rodičů zapisovat.) Nezletilé děti, které se nacházejí mimo zmíněné kategorie, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) doporučuje vybavit cestovním pasem, i když jsou zapsány v občanském průkazu rodiče.

Řidičský průkaz: Platný řidičský průkaz je nutnou podmínkou při cestách motorovými vozidly. Řidič také musí být vybaven technickým průkazem vozidla a dokladem o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla, jde o povinné ručení, tedy zelenou kartu.

Za stejných podmínek může občan České republiky cestovat i do ITÁLIE, RAKOUSKA, ŠPANĚLSKA, ŘECKA, MAĎARSKA, BULHARSKA a kontinentální FRANCIE, jejích zámořských departementů a teritorií. Při cestách do zámořských departemenentů a teritorií Francie se však doporučuje dát přednost cestovnímu pasu před občanským průkazem. Existuje totiž možnost mezipřistání mimo území Evropské unie.

 

Pro Maďarsko navíc platí, že pokud není řidič majitelem vozidla, se kterým cestuje na území státu, doporučuje se vzít s sebou úředně ověřené zplnomocnění k používání svěřeného vozidla. Podobné pravidlo platí i na území Bulharska. Plná moc by navíc měla být přeložena do místního nebo světového jazyku, nejlépe angličtiny.

 
 

VELKÁ BRITÁNIE

Cestovní doklad pro dospělé: Čechovi postačí platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Doklady by navíc měly být platné minimálně po dobu pobytu v zemi.

Cestovní doklad pro děti: Nezletilí občané ČR, kteří jsou zapsaní v cestovním pasu rodiče a cestují společně s ním, mohou na území Velké Británie vstoupit bez vlastního cestovního dokladu. Dítě, které bylo do pasu rodiče zapsané před 1. 9. 2006, takto může cestovat do věku 15 let. Děti zapsané až po 1. 3. 2008 mohou takto cestovat do deseti let. (Mezi těmito dvěma daty nebylo možné děti do pasu rodičů zapisovat.) Nezletilé děti, které se nacházejí mimo zmíněné kategorie, Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA) doporučuje vybavit cestovním pasem, i když jsou zapsány v občanském průkazu rodiče.

 

Řidičský průkaz: Platný řidičský průkaz je nutnou podmínkou při cestách motorovými vozidly. Řidič také musí být vybaven technickým průkazem vozidla a dokladem o zákonném pojištění odpovědnosti škod z provozu vozidla, jde o povinné ručení, tedy zelenou kartu. Výše zmíněné platí, pokud se Čech zdržuje v Británii v režimu „návštěva“, tedy „visitors“. V případě, že se Čech ve Velké Británii zdržuje dlouhodobě, tedy v režimu „residents“, platí český řidičský průkaz pouze omezenou dobu. Bližší informace lze najít na webové stránce příslušného pracoviště britského ministerstva dopravy.

0

 

EGYPT

 

Cestovní doklad: Pro vstup do země místní orgány vyžadují cestovní pas s dobou platnosti nejméně šest měsíců ode dne podání žádosti o vízum.

0

TUNISKO

Cestovní doklad: Občané České republiky mohou na území Tuniska vstupovat po předložení cestovního pasu, jehož platnost přesahuje plánovanou dobu pobytu alespoň o tři měsíce. Při vstupu do celního a pasového pásma je nutno předložit kromě pasu ještě vyplněnou registrační kartu (cestovatel ji obvykle obdrží ještě na palubě letadla).
Pasový úředník pak turistovi vrátí spodní díl, který je nutno uschovat a odevzdat při odjezdu.

Očkovací průkaz: Tunisko předložení očkovacího průkazu nevyžaduje a ani žádné očkování není povinné. Výjimkou mohou být cestovatelé, kteří přijíždějí ze zemí s výskytem žluté zimnice, například při tranzitní cestě ze subsaharské Afriky.

 

Řidičský průkaz: Motoristé při vstupu do země předkládají technický průkaz, popřípadě i zmocnění od majitele, což se týká především autobusů. Řidič musí být také vybaven platným řidičským průkazem a dokladem o mezinárodním pojištění vozidla, tedy zelenou kartou.

0

 

TURECKO

Cestovní doklad: Občané ČR musejí být při cestách do Turecké republiky vybaveni platným cestovním dokladem, tedy cestovním pasem, jehož platnost přesahuje minimálně o tři měsíce dobu plánovaného pobytu.

Řidičský průkaz: Při cestování vozidlem je nezbytné mít připraven mezinárodní řidičský průkaz, technický průkaz vozidla, doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí, jde tedy opět o zelenou kartu. Pokud řidič zelenou kartu nevlastní, lze uzavřít pojištění na tureckých hranicích.

0

 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Cestovní doklad:

 • Pro cesty do USA v rámci bezvízového styku, tedy pro turistiku nebo krátkodobou obchodní cestu do 90 dnů pobytu, je třeba se vybavit cestovním pasem ČR se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji. Jde tedy o ePas, který je v Česku vydáván od 1. 9. 2006. To samé platí i pro nezletilé děti. Navíc je třeba přes internet provést registraci v rámci programu ESTA.
 • Pro cesty do USA s vízem je požadován platný cestovní pas ČR opatřený platným vízem USA. Typ víza přitom musí odpovídat skutečnému účelu pobytu. Doba platnosti cestovního pasu musí přitom přesahovat povolenou dobu pobytu minimálně o 6 měsíců. Při turistických cestách (typ víza B-2) může imigrační úředník omezit dobu pobytu v USA na jeden až šest měsíců. Asociace českých cestovních kanceláří a agentur dále doporučuje, aby nezletilé děti do USA vstupovaly i při cestě na vízum se svým vlastním cestovním dokladem. Některé americké úřady nebo letecké společnosti totiž pouhé zapsání dítěte do cestovního dokladu rodičů chybně považují za nedostatečné pro vstup nebo výjezd z USA.

Řidičský průkaz: Pro řízení motorových vozidel v USA je nutností mezinárodní řidičský průkaz. V USA však akceptují řidičský průkaz vydávaný dle Ženevské úmluvy z roku 1949, ne v Evropě obvyklejší průkaz dle Vídeňské úmluvy z roku 1968. Platnost průkazu je navíc omezena na jeden rok.

Cestovní pojištění: Pojištění není pro pobyt ve Spojených státech povinné. Jeho sjednání se však důrazně doporučuje s ohledem na finanční komplikace, které by mohly nastat v případě nutnosti vyhledat při pobytu v USA lékařskou péči. Pojištění lze sjednat u českých pojišťoven. U některých typů studentských pobytů může být pojištění vyžadováno. Velmi vhodné je mít u sebe kromě dokladů o sjednaném pojištění i kontaktní adresu a telefon partnera pojišťovny v USA.

 

Tipy: „Užitečnou pomůckou při cestách v USA jsou kreditní karty. Jejich hlavní výhodou je kromě vlastních plateb a zajišťování rezervací i usnadnění výpůjček dopravních prostředků, sportovního náčiní nebo nájmu ubytovacích kapacit. Uznávané a nejčastěji používané platební karty v USA jsou Visa, MasterCard, American Express a Discover. Kromě kreditních karet doporučujeme používání cestovních šeků pro nemožnost jejich zneužití v případě krádeže,“ uvedl viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Tomio Okamura.

0

Ať už cestujete kamkoliv, je vhodné si před cestou pořídit kopie všech dokladů a uschovat je na odděleném místě. Ztrátu či krádež dokladů je nutné okamžitě hlásit policii a uschovat záznam o ztrátě či krádeži. Náhradní cestovní doklad vystavuje velvyslanectví ČR a konzuláty ČR. Na cestách se také bude hodit několik fotografií pasového formátu a seznam důležitých telefonních čísel a e-mailových adres na velvyslanectví, generální a honorární konzuláty.

Žebříček nejpopulárnějších českých dovolenkových destinací a počet Čechů, kteří do nich zavítali v roce 2009

 1. Chorvatsko  814 000
 2. Slovensko  662 000
 3. Itálie  553 000
 4. Řecko  393 000
 5. Rakousko  257 000
 6. Francie  184 000
 7. Egypt  177 000
 8. Velká Británie  145 000
 9. Maďarsko  119 000
 10. Španělsko  118 000
 11. Bulharsko  98 000
 12. Německo  95 000
 13. Tunisko  85 000
 14. Turecko  83 000
Chorvatská silnice
Chorvatská silnice
Více fotek
 • Chorvatská silnice zdroj: www.gp-krk.h http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1785/178449.jpg
 • Vysoké Tatry autor: Roman Langr, zdroj: http://www.romanlangr.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/6/585/58412.jpg
 • Akropole zdroj: Visit Greece, Facebook http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1619/161892.jpg
 • Itálie zdroj: wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/14/1309/130868.jpg
 • Provence zdroj: www.indagare.com http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/18/1750/174994.jpg
 • Londýn zdroj: AP Photo http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1553/155294.jpg
 • Pyramidy v Gize zdroj: dovolenaegypt.cz http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1531/153070.jpg
 • Pláž autor: -, zdroj: en.wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/386/38569.jpg
 • Antalye autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/16/1583/158253.jpg
 • New York zdroj: Wikipedia.org http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/8/774/77381.jpg