Povodňové škody se na Zlínsku vyšplhaly na 412 milionů

Zlín – Na částku 411 752 000 korun se vyšplhal předběžný odhad nákladů, které si vyžádá obnova majetku poničeného při druhé povodni ve Zlínském kraji. Kvůli ní hejtman Stanislav Mišák vyhlásil ve dnech 2. – 13. června na celém území Zlínského kraje stav nebezpečí.

„Odhad nákladů na obnovu majetku je stále jen předběžný, protože zatím nemůžeme vyčíslit sesuvy půdy a také problémy, které se v důsledku povodní teprve mohou projevovat. V zemědělství se ukazují další a další odumírající plodiny. Ve své podstatě nelze škody definitivně vyčíslit, jelikož například u poškozených silnic vyvstává mnohdy během opravy potřeba provést po geologickém průzkumu další opatření, což vede k tomu, že částky potom narůstají,“ upozornil hejtman Stanislav Mišák.

Podle předběžných odhadů si nejvíce nákladů vyžádá obnova majetku ve vlastnictví státu (téměř 186 milionů), podnikatelských subjektů (112 milionů), obcí (téměř 80 milionů) a dále majetku kraje a fyzických i právnických osob.

Po první vlně jarních povodní ve Zlínském kraji činil odhad nákladů na obnovu majetku 872 milionů korun.