Vesnice bez historie: Sudicím schází úřední dokumenty i záznamy v kronice

Blanensko - Začít volební období s čistým štítem bez restů a spousty dluhů je snem snad každého nového starosty. Když ale starostka Sudic na Blanensku Olga Dočkalová (SOS - Sudičtí občané sobě) před třemi měsíci přebírala úřad, čekal na ni doslova holý stůl, na něm zůstaly jen klíče od kanceláře. Veškeré důležité dokumenty obce bývalé vedení z počítačů vymazalo.

„Z úřadování bývalého vedení nemáme vůbec žádné informace. Při svém odchodu smazali z počítačů úplně všechno a řekli k tomu, že nám předávají úřad přesně v takové podobě, v jaké jej měli oni sami na začátku své vlády. Nevíme tak, jestli nám třeba někdo něco nedluží, a ani to nemůžeme nijak dohledat,“ stěžovala si starostka Dočkalová. „Dokonce se ztratily i dokumenty s evidencí obyvatel za poslední roky,“ dodala. Informace o aktuálním počtu obyvatel Sudic si tak musela dohledat v krajských databázích.

Obec Sudice

Jihomoravské Sudice leží v okresu Blansko nedaleko Boskovic. V současnosti má obec kolem 450 obyvatel. První zmínky o ní pocházejí z roku 1238 z obecní kroniky. 

Video Starostka Olga Dočkalová (SOS) o chybějících dokumentech
video

Starostka Olga Dočkalová (SOS) o chybějících dokumentech

Starostka Olga Dočkalová (SOS) o chybějících dokumentech

Reportáž Zuzany Neuvirtové

To ale není všechno - kromě úředních dokumentů postrádají Sudice i  záznamy z obecní kroniky. „Posledním dochovaným záznamem v kronice je rok 1995. Pán, který kroniku vedl, poté psal záznamy na zvláštní papíry. Tyto rukopisy se nám nepodařilo najít,“ uvedla Dočkalová.

Po smrti kronikáře se navíc žezla nikdo další neujal, Sudicím tak chybí zápisy za posledních 15 let. Vést obecní kroniku je přitom povinné ze zákona. Do obnovy kroniky se teď hodlá pustit sama starostka a začne zřejmě právě vyprávěním o ztracených dokumentech.