Vodohospodáři zpevní břehy Luhačovické přehrady

Luhačovice – Povodí Moravy zahájilo stabilizaci svahů u Luhačovické přehrady, které jsou poslední překážkou pro zahájení plné letní sezóny. Nádrž, která několik let bojovala s přemnoženými sinicemi, vodohospodáři na podzim roku 2010 vypustili, aby z jejího dna odtěžili téměř 300 tisíc kubíků toxického bahna. Letos v létě by už přehrada měla být opět rekreační vodní plochou, tentokrát bez sinic.

Porušené svahy kolem Luhačovické přehrady a jejich stabilizace jsou poslední etapou v náročném projektu čištění známé vodní nádrže. Vodohospodáři by chtěli práce stihnout dokončit do konce června, aby se pak mohla naplno rozběhnout letní sezóna. „Postupné napouštění vody do nádrže by stavba neměla ovlivnit,“ potvrdil za Povodí Moravy Jiří Macík. 

Kromě stabilizace břehů vodohospodáři opraví i obrubníky a porušené zídky. „Účelem je vrátit využití plochy jejímu původnímu účelu, tedy k rekreaci,“ uvedl vedoucí technického dohledu Povodí Moravy Vlastimil Krejčí. 

Základní fakta o čištění vodní nádrže Luhačovice

Zahájení těžby: 18. listopadu 2010

Jak dlouho byla nádrž bez vody: 15 měsíců

Odtěženo bylo: 295 tisíc m3 nánosů

Náklady: 125 milionů Kč bez DPH

Zdroj: Povodí Moravy


Video Ředitel Povodí Moravy Pavel Cenek
video

Ředitel Povodí Moravy Pavel Cenek

Jedna komplikace za druhou 

Čištění známé vodní rekreační plochy provázela řada komplikací. „Přestože se podařilo odtěžit původně plánovaných 235 tisíc kubíků nánosů v rekordním čase šesti měsíců, ukázalo se až při obnažení nádrže, že na dně zůstalo z nepředvídaných příčin dalších asi 60 tisíc kubíků sedimentů plných živin,“ upozornil Pavel Cenek z Povodí Moravy. Těžba tak po prázdninové přestávce, kterou si vyžádali místní podnikatelé i okolní obce, mohla pokračovat až koncem října 2012. Po přívalových deštích v létě 2011 se také nádrž naplnila vodou. Stavbaři proto museli počkat, až dno nádrže částečně oschne a opět udrží těžké stroje. 

Vodohospodáři kromě úprav samotné přehrady plánují i revitalizaci Luhačovického potoka. „Velmi potřebná je nyní celková oprava komunikace kolem vodního díla Luhačovice, která by si vyžádala částku zhruba šest milionů korun,“ uzavřel Pavel Cenek s tím, že tato stavba by završila celkovou obnovu celé lokality.

Příběh Luhačovické přehrady

Říjen 2005

Přehrada u LuhačovicLuhačovickou přehradu trápí sinice, příčinou znečištění jsou podle výpočtu odborníků 3 až 4 kilogramy fosforu, které vodu v nádrži denně kontaminují. Znečišťovatelé – čtyři vesnice, které leží na řece nad přehradou – vypracovaly už v roce 2001 projekt na odkanalizování, který ale nakonec padl. Kraj se rozhodl vsadit na osvětovou kampaň, zvažoval i příspěvky pro domácnosti na ekologické prací prášky. 

Říjen 2006

Čtyři vesnice nad přehradou – Horní a Dolní Lhota, Slopné a Sehradice – dostaly po pětiletém čekání šanci sáhnout si na evropské dotace na vybudování čističky a kanalizace. Úředníci je konečně zařadili mezi aglomerace nad dva tisíce obyvatel. 

Říjen 2008 

Povodí MoravyPovodí Moravy představilo projekt na vybagrování kontaminovaného bahna ze dna nádrže. Původní plány byly na jaře přehradu vypustit a začít bagrovat. Úklid dna by měl trvat tři roky a náklady vodohospodáři odhadli až na 200 milionů korun. Aby nákladné vyčištění přehrady mělo smysl, musí se čtyři vesnice nad ní zároveň  dočkat nové čistírny a kanalizace za dalších téměř tři sta milionů. 

Červenec 2009

Vypuštěná Luhačovická přehradaZačala první etapa prací na vyčištění přehrady – odkanalizování čtyř obcí nad nádrží. Nová kanalizace pro Dolní i Horní Lhotu, Sehradice a Slopné bude mít celkem 30 kilometrů potrubí, dvě čerpací a jednu čisticí stanici. To všechno do dvou let, dohromady za 286 milionů korun.

 

Červenec 2010

Dvě obce se musely vzdát části svého majetku, aby získaly potřebné miliony na spolufinancování stavby kanalizace. V Horní Lhotě se rozhodli prodat kulturní dům, Dolní Lhota problém vyřešila prodejem pětašedesáti hektarů lesa. 

Září 2010Výlov ryb elektrickým agregátem

Luhačovická přehrada zvedla stavidla, začalo tak její vypouštění. Z nádrže mizelo 20 až 30 centimetrů vodní hladiny denně, za tři týdny odtekly dva miliony kubických metrů vody. 

 

 

Říjen 2010

Přehrada u Luhačovic je téměř prázdná, po třech týdnech vytrvalého odpouštění vody začali rybáři s výlovem ryb.  

Leden 2011

Bagrování dna Luhačovické přehradyBagrování přehrady probíhá, Povodí Moravy ale narazilo na problém, kam s odtěženým sedimentem. Vodohospodářům totiž stále chybí dva klíčové dokumenty – povolení k ukládání zeminy na zemědělské pozemky a dohoda o užívání místních komunikací. Z přehrady má zmizet 230 tisíc kubíků bahna, bagry ale zatím jen hloubí přístupové cesty uvnitř nádrže. O pár dnů později musí být odvoz vytěženého bahna dočasně pozastaven. 

Květen 2011

Vypuštěná přehrada v LuhačovicíchČištění Luhačovické přehrady se dál komplikuje. Usazeného bahna je totiž na jejím dně více než se očekávalo. Turistická sezóna roku 2011 je tak na odpis. Plánovaných 230 tisíc kubíků bahna se navýšilo o dalších 65 tisíc kubíků sedimentů. Práce se opět zastavují, vodohospodářům chybí na dokončení těžby 35 milionů korun. 

Srpen 2011

Vypuštěnou přehradu během jediné noci nečekaně naplnily přívalové deště, vypuštění posune odtěžení zbytků bahna o několik týdnů. 

Rok 2012

Dělníci pracují nepřetržitě, i v nociS ročním zpožděním oproti původnímu předpokladu probíhají dokončovací práce. Letošní léto by už přehrada měla být opět rekreační vodní plochou, tentokrát bez sinic.