Rozhovor s gymnastkou Pálešovou po nezdaru na kladině