Nová chráněná území na Olomoucku

Na Olomoucku vznikají nové nebo se rozšiřují stávající přírodní památky. Místa, která jsou domovem desítek vzácných a chráněných druhů rostlin nebo živočichů, se stávají evropsky významnými lokalitami. V Olomouckém kraji jich je celkem 70, v celé ČR tisícovka. Jednou z významných lokalit ochrany je trochu neobvyklé místo.

Půdu barokního zámku ve Veselíčku na Přerovsku si vybrala kolonie chráněného netopýra velkého jako svou letní lokalitu. Žije jich zde až pět stovek. Netopýr velký, podobně jako netopýr brvitý a vrápenec malý, patří mezi druhy, které jsou zařazeny ke kriticky ohroženým proto, že jsou velmi zranitelní zejména na stanovištích letních kolonií.

Trus a moč netopýrů jsou ale velmi agresivní a poškozují třeba střešní trámy. Proto je třeba zabezpečit nejen ochranu netopýrů, ale i místa, kde se usídlí. V případě Veselíčka se naskýtá možnost instalovat kryty na trámy.

Dalším chráněným místem je více než osmi hektarové území Malého Kosíře. Malý Kosíř je takový přírodní komplex kyselých suchých trávníků a vřesovišť s výskytem mnoha ohrožených druhů rostlin a živočichů. Ochránci přírody tady napočítali více než 230 druhů rostlin. Mezi nevýznamnější patří zvonek moravský nebo třešeň křovitá.

Kromě Malého Kosíře se na seznam evropsky významných míst dostala i přírodní památka U Strejčkova lomu nedaleko Olomouce, kde jsou zase přírodní biotopy teplomilných trávníků na vápenci a na ně navázané ohrožené druhy.

Na významných přírodních místech ochranáři kosí trávu nebo odstraňují náletové dřeviny, jinak by mohly lokality zarůst a vzácné druhy by vymizely.

Video Reportáž Martina Laštůvky
video

Reportáž Martina Laštůvky