Moravští bratři mezi Eskymáky

Vyznavači Jednoty bratrské, později Moravští bratři, prožívali po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 velký útisk, končili ve věznicích a na šibenicích. Postupně ale nacházeli nový domov, například v Suchdole nad Odrou a později v Ochranově. Pro mnohé to však byla jen přestupní stanice, někteří začali nový život mezi Eskymáky, v zemi věčného ledu a sněhu – v Grónsku. Po jejich stopách se vydal i reportér Stanislav Motl v pořadu Stopy, fakta, tajemství. Společně s manželi Klempířovými tak narazil na osudy Christiana Davida či Samuela Kleinschmidta.

Christian David se narodil pár kilometrů od Suchdola nad Odrou. V roce 1722 se seznámil s hrabětem Nikolausem Ludwigem von Zinzendorfem. Ten přišel s myšlenkou nabídnout pronásledovaným Moravanům azyl. A sice v saském Ochranově, v Herrnhutu. Od té chvíle podnikal Christian David utajené cesty do Suchdola nad Odrou a do dalších vesnic, aby zde šířil zakázanou víru a aby převáděl své pronásledované souvěrce do Ochranova. Za svobodou…

Christian David - zachránce Moravských bratří

Počínání Christiana Davida se představitelům státní moci příliš nelíbilo. Následovaly prohlídky v domech nekatolíků, u koho byla objevena zakázaná nekatolická literatura, byl ztracen. Čekalo ho vyšetřování, vězení, nucené práce. Tehdejší moc ale především prahla po Christianu Davidovi. Právě on totiž pomáhal pronásledovaným Moravským bratřím uprchnout.

Ochranov neboli Herrnhut nebyl cílová stanice - hrabě Zinzendorf začal totiž organizovat dnes již legendární misie do celého věta a také do Grónska. Místo, kde se Moravští bratři v zemi za polárním kruhem usídlili, nazvali Nová Morava. Naučili se grónsky a tato země se stala jejich domovem.

Dne 30. března 1739 Moravští bratři pokřtili prvního domorodce – Kajarnaka. Budovali další misijní stanice, místní je milovali… Plynuly roky, Christian David z Grónska odjel, aby se ještě dvakrát vrátil. Do Grónska mezitím přijížděli další a další Moravští bratři, mezi něž patřil i Konrád Kleinschmidt, který podobně jako David pocházel ze severní Moravy. Konradu Kleinschmidtovi se tu v roce 1814 narodil syn, později proslulý Samuel Petrus Kleinschmidt.

Pamětní deska Samuela Kleinschmidta
Pamětní deska Samuela Kleinschmidta

A kdo byl Samuel Kleinschmidt? Vyrůstal mezi eskymáky. Naučil se perfektně jejich řeč, později odjel do Evropy, studoval řečtinu a latinu. Po čase se do Grónska vrátil a žil v dnešním hlavním městě Nuuku – Gothobu. Začal tu kázat a také učit. Do povědomí se zapsal například jako výtvarník. Rovněž jako hudební skladatel, hrál mimo jiné na housle, na varhany.

Moravští misionáři působili v Grónsku 167 let - až do roku 1900. Mimochodem - třicet let předtím, v zemi otců Moravských bratří, vznikl první sbor obnovené Jednoty bratrské. A sice ve východočeském Potštejně. Moravské bratry dnes najdeme doslova po celém světě. Jsou odvážní a vždycky schopni obětovat se pro druhé. Jsou prostě už takoví. Proti teologii rozumu prosazují teologii srdce.