AVÍZO: Výstava fotografií v Chebu

V Galerii 4 v Chebu se uskuteční výstava Variétés z cyklu Fotografické školy Evropy. Svou volnou tvorbu představí Věra Stuchelová a Vojtěch Aubrecht, pedagogové z Ústavu umění a designu v Plzni a zároveň výrazné osobnosti naší současné fotografické scény. Výstava bude zahájene v pátek 1. března v 18.00 hodin a potrvá do 30. března 2013.

Ústav umění a designu je v časovém kontextu uměleckou školou novou. Její vznik v roce 2004 byl podmíněn absencí vysoké umělecké školy v severozápadních, západních a jižních Čechách. Ústav se zaměřuje na užité umění a design, je kladen důraz na interdisciplinaritu a internacionalitu.

Věra Stuchelová a Vojtěch Aubrecht jsou pedagogy, kteří vyučují na Ústavu umění a designu v Plzni a současně patří mezi aktivně působící umělce v oboru.

Vojtěch Aubrecht - Lento
Zdroj: ČT24
Autor: Vojtěch Aubrecht

Věra Stuchelová je známá fotografka a umělkyně. Pracuje nejen s fotografií, ale i s malbou, grafikou, instalací. Zabývá se genderovými tématy. Její tvorba je však daleko obsáhlejší. Autorka zachycuje intimitu, tělesnost, tajemství, všednost zvláštním, odosobněným pohledem s důrazem na perfektní zvládnutí technologií. Poprvé v Galerii 4 představí i výběr z cyklů Hyperreality a Blízkost- Vzdálenost.

Slovy autorky: „Dlouhodobě se zajímám o použitý oděv jako námět uměleckého díla. V současném projektu Blízkost - Vzdálenost, používám staré obnošené šaty, punčochy, spodní prádlo a dětské oblečení. Pracuji s použitými oděvy, protože jsou silně spojeny s lidskou přítomností a nepřítomností - absencí. Lidé “zmizí„, ale oděv zůstává jako samostatný subjekt. Tato práce vychází i z potěšení třídit, vzpomínat a dotýkat se těchto svědků osobní minulosti.“

Vojtěch Aubrecht přednáší na Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni dějiny fotografie, vyučuje klasickou a digitální fotografii.

Na mezinárodní letní škole Artcamp, vede kurzy digitální fotografie a plenérové fotografie.

Vojtěch Aubrecht se ve své tvorbě zabývá časem, respektive jeho neúprosným tokem. Zachycuje jej v různých manifestacích a významových souvislostech. Toto téma prostupuje celou jeho tvorbou. V posledních letech se stále intenzivněji věnuje fotografickým instalacím, ve kterých se předpokládá aktivní role diváka.

Hana Olišarová, Cheb 

/*json*/{"map":{"lat":50.073887864551,"lng":12.479095458984,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.089750027405,"lng":12.382965087891,"type":"1","description":""}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/