Farma Bolka Polívky je v úpadku

Olšany - Krajský soud v Brně dnes rozhodl o úpadku Farmy Bolka Polívky, spol. s r.o. Už v říjnu loňského roku bylo s firmou zahájeno insolvenční řízení. Návrh na ně podala společnost stavební firma KALÁB, která uplatňuje pohledávku ve výši sedm a půl milionu korun.

Zdroj: Farma Bolka Polívky Autor: František Poláček

S finančními problémy se Farma Bolka Polívky potýká od své rekonstrukce z roku 2010, která si vyžádala téměř dvaatřicet milionů korun. Tolik stála oprava hotelu a rozšíření služeb o wellness centrum. Práce prováděla stavební firma Kaláb, té však jednatelé společnosti zaplatili pouze část peněz - 24 milionů, které obdržela farma ze státních a evropských dotací. Zbytek peněz, téměř osm milionů, ale stavební firmě jednatelé Farmy Bolka Polívky nezaplatili.

Právníci farmy dnes tvrdí, že je to proto, že práce nebyly odvedeny kvalitně. Společnost přesto po dokončení oprav Farmu převzala, dokonce podepsala dokument, že stavbu přebírá bez zjevných vad. Navíc do soudního sporu z jejich strany nevzešla žádná oficiální reklamace faktur vůči stavební firmě. I pokud by provedené stavební práce byly skutečně nekvalitní, tak škoda, kterou měla stavební společnost způsobit, má dosahovat maximálně šesti set tisíc korun. Úpadkem Farmy se bude zabývat insolvenční firma z Hradce Králové. V nejhorším případě hrozí populární olšanské farmě rozprodání.

Co je to úpadek?

Ekonomický pojem úpadek značí neschopnost dlužníka platit své závazky. Dlužník je tzv. platebně neschopný, pokud není schopen platit své závazky po dobu delší než třicet dnů po lhůtě splatnosti. Řešení finančního úpadků je hned několik: může dojít k vyhlášení konkurzu dlužníka, k jeho oddlužení či reorganizaci společnosti.


Jediným vlastníkem Farmy Bolka Polívky je přímo známý brněnský herec. Společnost má ale dva jednatele: Boleslava Polívku a jeho partnerku Marcelu Černou. Farma podniká se základním kapitálem přes 18 milionů korun, které investuje v oblasti zemědělské výroby, chovu hospodářských zvířat i pronájmu koní. Zároveň se tu koná řada kulturních a sportovních akcí. Na Farmě mají návštěvníci také možnost ubytování a občerstvení.