Soud odmítl žalobu Ostravy na stát kvůli ovzduší, město ji podalo pozdě

Ostrava, Praha – Městský soud v Praze se odmítl zabývat žalobu města Ostravy na stát kvůli znečistěnému ovzduší. Podle soudců Ostrava žalobu nepodala v zákonné lhůtě. Město tvrdí, že stát přispívá ke smogu v Moravskoslezském kraji nedostatečnou a neefektivní ochranou čistoty životního prostředí. Žaloba se týkala také překračování limitů znečistění. Podle ministerstva životního prostředí, které ve sporu zastupovalo stát, byla žaloba spíše politickým aktem než relevantním sporem.

„Žaloba nebyla podána včas a zmeškání lhůty nelze prominout,“ vysvětlila mluvčí soudu Markéta Puci, proč město Ostrava s žalobou neuspělo. Nedošlo tak ani na to, aby soud zkoumal odůvodněnost žaloby.

Soud své rozhodnutí vysvětlil tím, že se město o údajně nezákonném zásahu dovědělo nejpozději 17. března 2009, kdy dostalo objednanou analýzu kvality ostravského ovzduší. V té době prý byly městu známy také protokoly o hodnocení kvality ovzduší v různých ostravských lokalitách. Do dvou měsíců proto měl magistrát podat žalobu, což však neudělal.

Město se obrátilo na soud až v květnu 2010. Chtělo, aby soud vládu přinutil ke zlepšení ochrany čistoty ovzduší. Ke špatnému vzduchu ve městě podle žaloby přispívají nezákonné zásahy vlády, ministerstva životního prostředí a ministerstva dopravy. Ostravská stížnost se ještě před soud může dostat. Město má právo podat kasační stížnost proti rozhodnutí městského soudu, o které by rozhodoval Nejvyšší správní soud.

Ministerstvo životního prostředí, které ve sporu zastupovalo stát, ovšem věří, že žaloba neměla šanci na úspěch. „Rozhodnutí městského soudu považujeme za logické a správné. Ministerstvo životního prostředí bere situaci v Moravskoslezském kraji z hlediska kvality ovzduší vážně, o čemž svědčí ministerské aktivity v tomto regionu, například program kotlíkové dotace, vyjednaná devadesátiprocentní podpora z evropských fondů pro opatření v průmyslu, anebo možnost zavedení nízkoemisních zón,“ řekl mluvčí ministerstva Matyáš Vitík.