Sloučení ostravských univerzit je ohroženo

Ostrava – Plánované sloučení Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava a Ostravské univerzity původně chystané na rok 2015 je ohroženo. Vedení VŠB totiž najednou nepovažuje vznik superuniverzity za možný. Z ankety mezi akademiky na VŠB údajně vyplynulo, že proti sloučení je jich většina. Ostravská univerzita si stojí za svým, sloučení podporuje i ministertsvo školství.

Rektoři obou škol se v tuto chvíli rozcházejí v názorech na podobu sloučení univerzit i na možný přínos tohoto kroku. Rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák dospěl k přesvědčení, že by spojení univerzit jejich konkurenceschopnost nezvýšilo, rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř je opačného názoru.

Rozdílně se obě hlavy univerzit staví i k samotné integraci. Jiří Močkoř podporuje sloučení obou škol jako fúzi dvou plnohodnotných subjektů. Ivo Vondrák tuto variantu odmítá. VŠB je větší, má delší historii i několikanásobně vyšší příjem z vědy a výzkumu. Proto by se podle něho měla Ostravská univerzita k VŠB-TUO připojit. S tím ale druhá strana nesouhlasí.

Ministerstvo školství ovšem projekt sloučení stále podporuje. „Ministerstvo školství podporuje integraci ostravských vysokých škol na základě jejich dřívějšího společného memoranda, v němž obě univerzity deklarovaly vůli se sloučit. V současné době se zkoumají možnosti a podmínky takového kroku. Před skončením projektu je předčasné vyhodnocovat, jakého výsledku bude dosaženo a jakou konečnou podobu by integrační snaha měla mít,“ řekl Marek Zeman, mluvčí ministerstva školství.

Ostravská univerzita má šest fakult a studuje na ní přibližně 10 tisíc studentů. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava má sedm fakult, orientovaných především na technické a ekonomické obory, a kolem 25 tisíc studentů. O možné fúzi školy jednají od roku 2011.