Stavitelé ošidili nosníky výškové budovy VUT. Tu teď zachrání 200 tun oceli

Brno – Na začátku března tohoto roku polekala některé studenty a zaměstnance brněnského Vysokého učení technického (VUT) informace, že rekonstruované budově Fakulty strojního inženýrství hrozí kvůli narušené statice zřícení. Vedení univerzity dnes představilo statický posudek, podle kterého zřícení sice nehrozí, ale v nosných sloupech chybí až 200 tun oceli. Tu tam „zapomněli“ dát její stavitelé. Odhalené nedostatky prodraží opravu o desítky milionů a její dokončení posunou do druhé poloviny roku 2014.

Studentům slouží bývalá nejvyšší budova v Brně už téměř třicet let, a proto není divu, že potřebovala rekonstrukci. Když ale dělníci na sklonku minulého roku zbavili budovu vnějšího pláště, čekalo na ně nemilé překvapení v podobě narušené statiky. Většina výuky se tak musela přesunout do jiných budov a rizikový objekt byl téměř celý vyklizen. Fámy o možném zřícení strojařského věžáku ale dnes zastavil statický posudek, který představilo vedení školy.

Posudek odhalil, že nosné konstrukce výškové budovy byly v době stavby ošizeny o ocel. Té chybí v obvodových i vnitřních nosných sloupech až 200 tun, což je téměř šedesát procent celkové hmotnosti ocele, která měla být použita. „Z laického pohledu se dá říct, že při výstavbě zcela selhala kontrola kvality. Závady nejsou výsledkem degradačního procesu. Jsou výsledkem nekvalitního polotovaru, který byl při stavbě použitý,“ uvedl kvestor VUT Vladimír Kotek

Rekonstrukce Fakulty strojního inženýrství měla být dokončena na podzim letošního roku. Kvůli nutnosti dalších prací na ošizených nosnících se ale oprava určitě zpozdí. „Při sanačních pracích musí dojít k vyztužení většiny nosných sloupů. Díky tomu dojde k prodloužení celkové doby rekonstrukce minimálně do srpna příštího roku. Celý objekt bude dovybaven dalšími nosnými prvky. Cena rekonstrukce se tak navýší o desítky milionů korun už jen za použitý materiál,“ řekl Kotek. Podrobný plán sanačních prací a jejich předpokládaná cena bude známa do dvou týdnů.