AVÍZO: Putování za vědou a technikou na TU v Liberci

V sobotu 13. dubna  pořádá Technická univerzita v Liberci Den otevřených dvěří pod názvem Putování za vědou a technikou. Součástí je i výběr zájemců na čtrnáctidenní bezplatný dětský tábor - Letní dětskou univerzitu.

Celý sobotní pohodový Den otevřených dveří Technické univerzity v Liberci a Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické je určen široké veřejnosti včetně rodin s dětmi, studentům i zaměstnancům TUL. Je koncipovaný jako hra, která prověří nejen jejich dovednost a šikovnost, ale i orientační schopnosti. Účastníci totiž budou absolvovat cestu podle mapky s vyznačenými stanovišti v areálech obou škol a budou plnit různé úkoly sestavené pro všechny věkové kategorie. Za jejich úspěšné vyřešení obdrží potvrzení, která na konci cesty vymění za občerstvení a drobné dárky na kole štěstí.

Putování za vědou a technikou na TU Liberec
Putování za vědou a technikou na TU Liberec

Akce je součástí celoročních oslav 60.výročí založení Technické univerzity v Liberci.

Součástí sobotního dne otevřených dveří je i výběr zájemců na Letní dětskou univerzitu. Čtrnáct dnů bádání v univerzitních laboratořích proložených sportovními aktivitami pobytem v přírodě a zajímavými výlety nabízí v letošním létě dětem ve věku 10 až 15 let z celé České republiky Technická univerzita v Liberci. Letní dětskou univerzitu pořádá liberecká univerzita v rámci projektu Otevřená univerzita podruhé. Pro velký zájem v loňském roce nabízí místo jednoho dva termíny: první od 4. do 17. srpna a druhý od 18. do 31. srpna. Díky dotaci z Evropské unie je Letní dětská univerzita pro účastníky zcela zdarma včetně ubytování, stravy a pomůcek pro badatelskou činnost. Účastníci si platí pouze cestu do Liberce a drobné výdaje.

Putování za vědou a technikou na TU Liberec
Putování za vědou a technikou na TU Liberec

„Letní dětská univerzita je určena dětem, které mají alespoň minimální zájem o techniku. Nechceme, aby se u nás nudily, nebo aby je k nám někdo poslal proti jejich vůli. Proto musí děti projít přijímacím řízení,“ řekl vedoucí projektu Otevřená univerzita Miloš Hernych. Zdůraznil, že přijímací pohovory nejsou žádnou prověrkou znalostí, ale spíše přátelské pohovory s nadanými dětmi s cílem zjistit, co je nejvíc baví a do jakého oboru chtějí být zařazeny.

Na přijaté děti čekají zajímavé chemické a fyzikální pokusy a práce na strojním zařízení univerzity. Budou „studovat“ v oborech zaměřených na elektroniku, strojírenství, robotiku, chemii a mikrobiologii, textilní design nebo aplikovanou fyziku. Seznámí se například s technologiemi obrábění kovů, 3D tisku, návrhem a výrobou elektroniky, vyzkoušejí si programování průmyslových robotů nebo počítačový návrh designu textilií. „Chceme oslovit chytré a šikovné děti se zájmem o technické a přírodovědné obory. Nabízíme jim smysluplné a tvůrčí využití letních volných dnů a rozvoj jejich znalostí a schopností. Tábor je určen především pro děti, které nemají možnost navštěvovat oblíbenou celoroční Dětskou univerzitu,“ dodal Hernych.

Putování za vědou a technikou na TU Liberec
Putování za vědou a technikou na TU Liberec
Více fotek
  • Putování za vědou a technikou na TU Liberec autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4563/456282.jpg
  • Putování za vědou a technikou na TU Liberec autor: Jaroslava Kočárková, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/46/4563/456281.jpg

Letní dětská univerzita stejně jako ostatní akce určené pro mládež odrážejí snahu Technické univerzity v Liberci aktivně se podílet na výchově nové generace technicky vzdělaných odborníků, jejichž nedostatek se již projevuje v řadě oblastí hospodářské sféry.

Jaroslava Kočárková, Liberec