Levitující obrazy zapomenuté malířky zvou na okraj společnosti

Brno - Méně lesklá stránka první republiky byla pro malířku a kreslířku Vlastu Vostřebalovou Fischerovou ústředním motivem tvorby. Prostitutky, dělníci, vražedkyně a lidé z okraje společnosti i okraje městské periferie dostali na jejich plátnech kontury skutečných psychologických portrétů. Moravská galerie v těchto dnech představuje dvacet let tvorby této zapomenuté malířky.

„Jsou to ženy, na jejichž tělech a vráskách můžeme vidět obtížný život,“ popsala jedno z děl spoluautorka výstavy Martina Pachmanová. Ač sama malířka byla dcerou ze zámožné rodiny a její otec byl lékárníkem, její sociální cítění ji táhlo do světa chudých. „Ukazuje svůj zájem o lidskou postavu nikoliv z perspektivy kanonické krásy, ale vlastně ošklivosti,“ připustila Pachmanová.

Vlasta Vostřebalová byla manželkou básníka a literárního historika židovského původu Otokara Fischera. Při rozchodu ji ale partner obvinil, že je psychicky narušená. Útěchu a klid proto hledala v sociálně angažovaném umění. Ve dvacátých letech se stala jednou z prvních členek nově vzniklé KSČ, kde mohla politicky uplatnit své levicové smýšlení. Pozdější normalizace jí ale v padesátých letech přidělila nálepku komunistické malířky, ačkoliv její snové obrazy levitujících postav odkazují spíše k tzv. magickému realismu.

Ač z bohaté rodiny, tíhla spíše k chudým lidem
Zdroj: ČT Brno

Kouzelně-mystické zobrazení světa chudoby, ošklivosti i odcizení zúročila Vlasta Vostřebalová Fischerová také ve svých kresbách. Jako samouk se vrhla i na architekturu. Sama si navrhla minimalistickou vilku v pražském Motole, kde dodnes žijí její potomci. „Architektonické řešení vtahuje diváka do prostoru snu a fantazie, do její zajímavé magické poetiky,“ popsala své dojmy druhá spoluautorka brněnské výstavy Michala Frank Barnová.

Levitující postavy v díle prvorepublikové malířky daly vzniknout výstavě v Moravské galerii, na níž „levitují“ i samotné obrazy. Plátna jsou totiž volně zavěšená v prostoru a neomezují se pouze na ploché stěny galerie. Zájemci o tíživé sociální dílo Vlasty Vostřebalové Fischerové se mohou do Pražákova paláce v Brně vydat až do 23. února příštího roku, poté se výstava přesouvá do hlavního města.

Video Martina Pachmanová popisuje sociální cítění malířky
video

Martina Pachmanová popisuje sociální cítění malířky

Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963)

Počátky profesionální dráhy Vlasty Vostřebalové Fischerové jsou spjaty se studiem v ateliérech Vojtěcha Hynaise a Jana Štursy na Akademii výtvarných umění v Praze. Umělkyně se však od autorit záhy odpoutala a již kolem poloviny dvacátých let dospěla k jedinečnému malířskému a kreslířskému stylu, do něhož otiskovala nejen zaujetí mezními životními situacemi, ale i smysl pro břitkou karikaturní zkratku.

Jako modely si vybírala ženy, muže i děti z okraje společnosti, městské periferie a venkova - jim věnovala řadu skvostných psychologických portrétů. Vedle portrétní tvorby se Vostřebalová Fischerová věnovala i krajinomalbě a námětům se silnými autobiografickými prvky.

(zdroj: Moravská galerie v Brně)