Výstava fotografií Evy Vokaté a Vlasty Fišrové na Peruci

V sobotu 3. května měla v Galerii u Plazika v Peruci na Lounsku vernisáž výstava Protipóly. Své fotografie tam vystavily Eva Vokatá z Prahy a Vlasta Fišrová z Chomutova. Výstava potrvá do 29. června 2014 a bude přístupná o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin nebo podle dohody s galeristou.

Prvně jmenovaná autorka se zde představuje výběrem převážně „městských“  fotografií, kde se snaží zachytit lidi v jejich přirozeném prostředí a v jejich přirozeném chování. Většinou člověk vůbec nevnímá kolikrát jen vteřinové výseče byť v obyčejném životě či události. A to je příležitost pro Evu Vokatou. Jak sama přiznává, někdy musela použít i „dlouhý“ objektiv a být, jak se říká,  schovaná za rohem… U některých snímků pomohla také náhoda, ale i zde platí, jen připravený fotograf ji dovede využít. Ostatně fotografie z „galerijního“ prostředí to jen dokazují.

Druhá z autorek se věnuje převážně přírodě a detailům v ní. Je až neuvěřitelné, okolo čeho procházíme a vůbec si toho nevšimneme. Na fotografiích Vlasty Fišrové dominuje hlavně barva a vodní tematika. K přírodě se dostala postupným vývojem. Jako bývalá novinářka si uvědomovala, jak je těžké udělat pěknou dokumentární nebo reportážní fotografii. Protohledá přírodní motivy, a to i ve městě. Kolikrát stačí třeba jen malá louže…

Osobně musím přiznat, že mimo krásných fotografií bylo velice příjemné i popovídání s autorkami.

Z výstavy Evy Vokaté a Vlasty Fišrové
Zdroj: ČT24
Autor: Ladislav Bába


Překvapením vernisáže bylo vystoupení Jiřího Menouška, který zazpíval při kytaře (portugalské, ukrajinské) písně s vlastním překladem do češtiny.

Z výstavy Evy Vokaté a Vlasty Fišrové
Zdroj: ČT24
Autor: Ladislav Bába

Ladislav Bába, Peruc