AVÍZO: Noc kostelů v Košticích

Spolek Vožekovo sdružení pořádá s obcí Koštice již tradiční Noc kostelů. Akce se uskuteční v pátek 23. 5. 2014 v 17,00 hod. v kostele sv. Antonína Paduánského v Košticích. Na programu bude koncert pěveckého sboru Melodie Libochovice, dále melodram (Vodník + Splav + Raport) a také vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Koštice (flétny, zpívání + balet na hudbu Maláska).

 

Noc kostelů je každoročně pořádaná akce, která má umožnit široké veřejnosti nezávazné přiblížení se a setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely různých křesťanských církví, ve kterých se rovněž zdarma konají koncerty, komentované prohlídky, workshopy či divadelní představení. Návštěvníci mají možnost nahlédnout do kostelních sakristií či klášterních zahrad, zkusit si zahrát na varhany, vystoupat na věže či sestoupit do starobylých krypt, prožít liturgii nebo třeba jen vnímat to, co bylo inspirací pro stavitele křesťanských chrámů.

Noc kostelů v Košticích
Zdroj: ČT24
Autor: Irena Hellerová

Autorem slova k mottu Noci kostelů 2014 je P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci olomoucké arcidiecéze.

„Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a noc. Budou na znamení časů, dnů a let.“ Gn 1,14 Vybraný citát letošní Noci kostelů nás přenáší na počátek dějin světa a člověka k jejich stvoření. Když biblický text vypráví o jednotlivých dnech, ve kterých vznikal svět, nechává nás pomyslně nahlížet pod ruce Stvořiteli a dovoluje nám, abychom poznávali a objevovali Boží úmysly. Neprobouzí jen naši zvědavost, ale upřímnou touhu poznat smysl života…

Noc kostelů v Košticích
Zdroj: ČT24
Autor: Irena Hellerová

Irena Hellerová, Koštice