Boskovické děti oslavily 28. říjen vycházkou s úkoly

Oslavit výročí vzniku samostatného Československa mohly v Boskovicích i děti na akci místní TJ Rytmus. Ta pro ně na úterý 28. října 2014 připravila vycházku přírodou zakončenou u táboráku před zříceninou středověkého hradu. Vycházka byla nazvaná Cesta za zvířátky z Madagaskaru. Po cestě děti plnily několik úkolů.

Předsedkyně Tělovýchovné jednoty Rytmus Věra Opatřilová k akci uvedla: „Podle údajů od startu na náměstí 9. května se do této doby zaregistrovalo 220 dětí. Včetně rodičů přišlo na 500 lidí. Letošní vycházku jsme nazvali Cesta za zvířátky z Madagaskaru. Po cestě na děti čekalo pět úkolů, u každého byly vždy dvě pořadatelky převlečené jako známá zvířátka. Přímo u hradu dostaly děti lampiony, které po setměni rozsvítíme a všichni společně sejdeme ztemnělou lesní cestou dolů do města. TJ Rytmus tímto netradičně připomíná důležitost historických událostí před 96 lety. Máme zde i malou diskotéku, kde pohádkové postavičky král, tučňák a žirafa předtančují. Děti zde dostaly též svítící náramky na ručičky, podle mě je to velmi zdařilá akce.“

Věra Opatřilová poděkovala dvaceti cvičitelkám a cvičitelům, kteří obětovali pro radost dětí svůj volný čas. Nakonec předsedkyně TJ Rytmus připomněla další letošní připravované akce nejen pro děti: „V listopadu připravujeme cvičení pro seniory, kde si budou moci vyzkoušet pohybové aktivity, počátkem prosince bude velký Čertovský karneval ve školičce pro děti. Ještě chystáme Advent pro těhotné zaměřený na budoucí maminky, jež se potom k nám stále vracejí i se svými dětmi.“

Vycházka byla zakončena u táboráku před zříceninou středověkého hradu. Oheň již praskal a spoře osvětloval blízké polorozbořené zdi bývalých stájí, zatímco věž hradu majestátně se tyčící do výšky ještě oranžově žhnula v paprscích zapadajícího Slunce. Opečené uzeniny všem chutnaly. Pochopitelně, v přírodě a navíc po zdolaném výstupu strmou cestou z údolí do výšky 451 metrů nad mořem vyhládlo.

Luboš Sušil, Boskovice