Řečtí archeologové věří, že objevili starověké město, o kterém psal Homér

Řečtí archeologové se domnívají, že se jim podařilo objevit dávné město Meliboia, které ve svém eposu Ílias zmínil starořecký básník Homér. Nasvědčují tomu nápisy, které archeologové objevili v novém nalezišti, uvedlo řecké ministerstvo kultury. Podrobný archeologický průzkum bude pokračovat na jaře příštího roku, informovala agentura DPA.

Homér zmiňuje Meliboiu ve druhém zpěvu Íliady, v takzvaném katalogu lodí. V této pasáži Homér vyjmenovává všechna řecká města, která se zúčastnila tažení proti Tróji pod vedením krále Agamemnóna. Město ale zmiňují také další starořečtí literáti ve svých pozdějších dílech, přesné povědomí o jeho poloze se ale v průběhu času vytratilo.

Na jednom kopci poblíž přístavu Agiokampos v provincii Larisa řečtí archeologové narazili na akropoli, opevněné město o rozloze zhruba 55 tisíc metrů čtverečních. V novém nalezišti archeologové objevili řadu předmětů, a to včetně keramiky, odkazujících na název dávného města. Proto se domnívají, že by mohlo jít o homérovskou Meliboiu.

Archeologické pozůstatky jsou ale podstatně mladší než epos Ílias a odborníci je datovali do helénského období, což odpovídá zhruba třetímu až prvnímu století před naším letopočtem. Archeologický průzkum je teprve na začátku, odborníci stačili zmapovat zatím jen pozůstatky jedné budovy. Práce budou pokračovat na jaře příštího roku, až se zlepší počasí.

Dlouhé spory se vedly i o existenci a polohu města Trója, proti kterému vedli Řekové tažení. Město se podařilo v druhé polovině 19. století objevit německému archeologovi Heinrichovi Schliemannovi na kopci Hisarlik v Turecku. Přestože výsledky svého výzkumu mylně interpretoval, nakonec se ukázalo, že na tomto místě opravdu stávalo město z Íliady – později to potvrdily modernější archeologické průzkumy.

Video Události v kultuře
video

Události v kultuře: Objev dávného města Meliboia

Zdroj: ČT

„To je tak trochu osud homérských lokalit. Například Trója – na tom místě, kterou identifikoval Schliemann, se nacházelo město Ilios. To máme doložené například nápisy. Občané toho města si mysleli, že právě tam stála starověká Trója. Takže je možné, že tato Meliboia mohla být založena na místě, kde si tehdy mysleli, že se nacházela homérská Meliboia,“ říká o nálezu archeolog z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Peter Pavúk.

„Pokud budou archeologové dále kopat, je možné, že najdou i nálezy z doby bronzové,“ dodává Pavúk.