Starší lidé, kteří během lockdownu používali často internet, měli menší riziko deprese

Nová studie publikovaná v časopise Healthcare zjistila, že u starších lidí vedlo časté používání internetu během lockdownu k větší psychické pohodě a nižšímu riziku vzniku deprese. Důvodem je především to, že byli v užším kontaktu s rodinou a přáteli.

Osamělost a sociální izolace jsou během pandemie problémem pro mnoho lidí. Tento fenomén má přitom za následek vyšší riziko vzniku deprese, ale i další negativní zdravotní důsledky.

Jednou z nejohroženějších skupin jsou v tomto ohledu starší osoby. Právě na ty se zaměřil výzkum vědců University of Surrey. Konkrétně zjišťovali, zda používání internetu mělo na starší dospělé v tomto ohledu pozitivní vliv. 

Celkem měli k dispozici data téměř 3500 lidí ve věku 55 až 75 let, kteří se účastnili jedné z britských longitudinálních studií. Tato skupina poskytla informace o tom, jak často a za jakým účelem během loňského lockdownu používala internet. 

Vyšší kvalita života 

Ukázalo se, že lidé, kteří internet používali nejméně jednou denně, hlásili mnohem nížší úroveň příznaků deprese a lepší kvalitu života než ti účastníci, kteří tak nečinili vůbec nebo výjimečně. S těmito blahodárnými účinky se pojilo zejména používání internetu za účelem komunikace s přáteli a rodinou. 

„Vzhledem k tomu, že během pandemie opatření nadále pokračují, starší lidé jsou vystaveni většímu riziku osamělosti a psychickým problémům,“ uvedl jeden z autorů výzkumu Simon Evans. Právě internet by podle něj v tomto ohledu mohl být jedním z pomocných prostředků. 

Dalším závěrem studie bylo, že lidé, kteří si na internetu hledali zejména informace o zdraví, naopak uváděli horší příznaky deprese. To podle autorů může být způsobeno zvýšením obav o zdraví, které vyvolalo například čtení různých internetových článků o covidu.