Kalifornské lachtany zabíjí rakovina. Způsobuje ji přenosný virus a znečištění

Biologové prokázali, že rakovinu, která postihuje kalifornské lachtany, způsobuje pohlavně přenosný herpesvirus. Nádor známý jako urogenitální karcinom lachtanů, má jasné paralely s rakovinou děložního čípku u lidí, a představuje proto užitečný model pro studium lidského onemocnění.

Lachtan kalifornský
Zdroj: Wikimedia Commons

Vědci dlouho tušili, že se rakovina u lachtanů pojí s virem, ale chyběly jim pro to důkazy – teď je konečně mají. Studie, která vyšla v odborném časopise Animals, potvrdila, že hlavní příčinou rozvoje urogenitálního karcinomu je genitální herpesvirus. Tato nemoc navíc mořské savce zabíjí stále víc – nedávný výzkum jedné kalifornské záchranné stanice ukázal, že jí podlehla více než čtvrtina všech lachtanů, které tam léčili.

Výzkum také naznačuje, že existuje skrytý spouštěč nebo událost, která způsobuje, že virus vyvolává rakovinu u některých nakažených lachtanů a u jiných nikoliv.

Druhá nedávno publikovaná práce vedená týmž týmem ukázala, že znečišťující látky jako PCB a DDT hrají významnou roli jako spolufaktory vzniku této rakoviny. To se týká zejména jižní Kalifornie, kde se právě poblíž jedné ze skládek DDT shromažďuje většina tamní lachtaní populace.

Klíč k pochopení rakoviny u lidí

„Potvrzení, že se jedná o virem vyvolanou rakovinu, kombinované s tím, že víme, jak velkou roli hrají znečišťující látky, znamená, že tyto lachtany můžeme použít jako přirozený model nemoci. Můžeme tak lépe pochopit, jak se rakovina vyvíjí a šíří u všech druhů, včetně lidí,“ uvedla hlavní autorka studie Alissa Demingová.

„Lachtani mohou být klíčem k pochopení rakoviny vyvolané viry i toho, jak rakovina metastázuje nebo jak se šíří tělem,“ dodal spoluautor studie Pádraig Duignan. „Většina druhů rakoviny je způsobena kumulací několika faktorů, takže je náročné studovat rakovinu v tradičních laboratorních modelech. U divokých lachtanů se ale vyskytuje více vrstev stresorů včetně infekčních činitelů, vystavení znečišťujícím látkám, výživy a vlivů životního prostředí, které jsou mnohem reprezentativnější pro to, jak se rakovina vyvíjí v reálném světě.“

Podle Duignana „rakovina začíná v lachtanově genitálním traktu a agresivně se pak šíří po celém lachtanově těle, což má za následek smrt, často v důsledku selhání ledvin.“ Vzhledem k pokročilému stádiu rakoviny v době, kdy zvířata uváznou na plážích a jsou zachráněni rehabilitačními centry, je většinou jedinou humánní možností eutanazie.