Jedna akce mohla vyústit ve 20 tisíc lidí nakažených covidem. Epidemiologové popsali „super přenos“ v USA

Na konci února se v americkém Bostonu odehrála významná konference o biotechnologii. Stala se ale akcí, která mohla významně přispět k propuknutí epidemie ve Spojených státech. Vědci popsali, že zřejmě způsobila nákazu okolo dvaceti tisíc Američanů a měla velký podíl na rychlosti šíření covidu-19 v USA.

Akce v bostonském hotelu Marriott Long Wharf, kterou pořádala společnost Biogen, se zúčastnily asi dvě stovky lidí. U nich a jejich přímých kontaktů našli hygienici 90 případů nakažených. A to vedlo k podezření, že se jednalo o takzvaný super přenos. K těmto situacím dochází, když jeden člověk nebo několik jedinců spustí kaskádu přenosů.

Studie ještě neprošla recenzním řízením, je zveřejněná na webu medrXiv. Její autoři v ní dokazují, že super přenosy, jako byl ten v Bostonu, mohou hrát v pandemii klíčovou roli, zejména v její rané fázi.

Jádrem výzkumu byla genetická analýza vzorků nového koronaviru, které byly odebrané od nakažených ve státě Massachusetts. Vědci dokázali sekvenovat a přečíst 772 kompletních genomů viru SARS-CoV-2 v této oblasti.

Zjistili z nich, že přestože virus pronikl do Bostonu nejméně 80 cestami z Evropy i jiných míst v USA, výše popsaná konference mohla hrát roli rozbušky. Celkem z této jediné akce mohlo vzniknout až 20 tisíc případů, popsal web CNN.

Situace s nakažlivým potenciálem

Nejdůležitější bylo načasování, tedy kdy se tato akce odehrála. V té době, na konci února, neměli v USA s novým koronavirem téměř žádné zkušenosti, a neuvědomovali si tedy hrozby s ním spojené. Pokud by byla naplánovaná o pouhý týden později, nikdy by se neodehrála, protože by ji zrušili.

V té době také ještě USA neměly téměř žádnou testovací kapacitu, nenosily se roušky a neexistovala ani žádná pravidla, která by snižovala přenos viru.

Dalším faktorem pak byly ideální podmínky: spousta lidí z nejrůznějších míst na uzavřeném prostoru. Někteří sem covid přinesli, jiní si ho zase odnesli do míst, kde do té doby ještě nebyl.