Ostravamonas. Nový rod řas dostal jméno po Ostravě

Jméno po Ostravě nese nový rod řas, který objevila mladá litevská vědkyně Dovilé Barcytéová z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Řasy popsala díky vzorku, který našla na Heřmanické haldě v Ostravě, a pojmenovala je Ostravamonas.

„Povedlo se mi izolovat zelenou bičíkatou řasu, která je fylogeneticky úzce spjatá s druhem Chlamydomonas chorostellata, jenž byl nalezen a popsán v roce 1966 v kyselé půdě na Novém Zélandu. Jako další krok v rozplétání složité taxonomické historie rodu Chlamydomonas jsme tak definovali nový rod Ostravamonas, kterým odkazujeme na Ostravu, kde byla řasa znovu objevena,“ uvedla vědkyně.

Nový rod zahrnuje tři druhy řas. Ostravamonas chlorostellata známý z Nového Zélandu a Ostravy obývá kyselá suchozemská stanoviště. Ostravamonas meslinii byl izolovaný z příkopu ve Francii a Ostravamonas tenuiincisa je neznámého původu – tyto řasy byly původně součástí jiného rodu, ale díky podobným společným rysům byly zařazeny do rodu Ostravamonas.

Pestrý život na haldách

„Pro přesnější odlišení od jiných řas využila Dovilé Barcytéová s kolegy molekulární nástroje, které dokážou odhalit i mikroskopem nespatřitelné rozdíly,“ sdělil zástupce fakulty Stanislav Janalík. Připomněl, že ostravské haldy jsou dlouhodobě vyhledávaným místem pro studium biodiverzity.

Výzkum pracovníků katedry biologie a ekologie, která patří k předním pracovištím Přírodovědecké fakulty, se zaměřuje na studium rozmanitosti a evoluce života na různých škálách – od genů přes organismy až po společenstva.