Mangrove chrání země před povodněmi. Ušetří ročně 65 miliard dolarů, popsal výzkum

Mangrovové pralesy fungují jako přirozená bariéra, která pomáhá zeslabovat každoroční povodně na mnoha místech světa. Pokud by tato společenstva keřů a stromů zmizela, bylo by silnými záplavami postiženo dalších více než 15 milionů osob. Popsali to vědci v odborném časopise Scientific Reports.

„Mangrove poskytují neuvěřitelně efektivní a zcela přirozenou obranu, čímž snižují riziko i poškození povodněmi,“ uvedl hlavní autor práce Pelayo Menéndez. Klimatická změna zvyšuje pravděpodobnost záplav jednak zvedáním hladiny oceánů a současně častějšími a silnějšími hurikány. Teplejší voda totiž dává hurikánům více energie.

Podle autorů studie je právě proto snaha o udržování a obnovu mangrove klíčovou a současně velmi levnou cestou, jak důsledky klimatických změn zmírňovat a jak udělat jinak ohrožené oblasti obyvatelnými. 

Vědci popsali tento efekt na více než 700 tisících kilometrech pobřeží. Spojili pro tento výzkum jak ekonomické, tak i fyzikální modely. Díky tomu dokázali získat velmi přesný odhad toho, kdy, kde a jak mangrove pomáhají.

Jak mangrove chrání pobřeží
Zdroj: World Bank

„Když teď můžeme ohodnotit výhody těchto protipovodňových opatření, otevírá nám to celou řadu příležitostí, abychom lépe financovali ochranu i obnovu těchto míst – ušetříme tím na pojistkách, obnově infrastruktury po katastrofách, klimatické adaptaci i rozvoji pobřežních komunit,“ doplnil spoluautor práce Michael Beck.

Vědci spočítali, že mangrove sníží ročně škody o 65 miliard dolarů. Přestože země existence těchto společenstev keřů a stromů nic nestojí, řada přímořských států vynakládá na ochranu svého pobřeží stovky milionů dolarů – a to na technická zařízení, jako jsou například hráze. Ty jsou přitom méně účinné, musí se udržovat a jejich výstavba trvá výrazně déle než obnova mangrove.

Co jsou mangrove?

Mangrovové pralesy se v současnosti vyskytují ve více než stovce zemí světa. Jedná se vlastně o společenstva stromů a keřů, která se vyskytují v takzvaných brakických vodách – tedy tam, kde se spojuje voda mořská s vodou říční. Nejčastěji se objevují v deltách řek, které ústí do moří.

V posledních desetiletích ale mnoho mangrovových lesů zmizelo; zejména kvůli nadměrné těžbě a také bouřlivému rozvoji pobřeží. Ta se týká především stavby přístavů a letišť. Typickým příkladem místa, kde mangrove mizely rekordním tempem, je Florida – tam se ničí už přes sto let.

Ničení mangrove je sice rychlé, ale podle expertů není nevratné; díky tomu, že vznikají z rychlerostoucích dřevin a ve vodě mají (i díky lidské činnosti) dost živin, dají se nečekaně rychle obnovovat. Mangrove jsou sice typické pro tropické a subtropické šířky, ale rychlé oteplování zřejmě umožní, že se budou rozšiřovat i do oblastí, kde ještě před pár desítkami let existovat nemohly – a mohly by tedy pomáhat i tam, kde dříve nerostly. 

Některé země to dokázaly – v projektech ve Vietnamu nebo na Filipínách bylo takto obnoveno už přes 100 tisíc hektarů mangrove.