Oteplování Arktidy nemá dopad na tryskové proudění. Klíčový meteorologický jev je stabilní

Rychlé oteplování Arktidy zatím nevedlo ke změnám tryskového proudění. Prokázal to nový rozsáhlý výzkum vědců z univerzity v britském Exeteru.

Exeterští klimatologové studovali, jak se mění takzvané tryskové proudění neboli jet stream v Arktidě. Tato oblast planety se otepluje výrazně rychleji než jižnější místa na Zemi – podle mnoha studií z poslední doby by to mohlo vést k tryskovému proudění, které je více rozvlněné. A to by zase častěji přinášelo více extrémů počasí jak do Evropy, tak i na sever Ameriky.

Nová práce ale tato podezření vyvrátila; zatím se takové projevy změny nepotvrdily. Výzkum vedli vědci Russell Blackport a James Screen. Změny v tryskovém proudění sice zaznamenali, ale nebyly nijak výrazné a ani spojené se změnami teplot v Arktidě a byly spíše náhodné. Výsledky výzkumu vyšly v polovině února v odborném časopise Science Advances.

„Vypadá to sice, že existuje spojení mezi více vlnitým tryskovým prouděním a arktickými teplotními změnami, ale nepozorovali jsme dlouhodobě silnější vlnění jako důsledek oteplování Arktidy,“ uvedl profesor Blackport.

Co znamenají změny tryskového proudění

Jet stream je proudění vzduchu v atmosféře ve směru ze západu na východ. Může mít značnou rychlost – až 700 kilometrů za hodinu. Vyskytuje se v prostoru tvaru přibližně trubice podél rovnoběžek, která bývá navíc zvlněná ve směru od jihu k severu. Tryskové proudění je vyvoláno například rozdílem teplot v rozdílných zeměpisných šířkách.

Asi dvě desítky let už má tento jev více vlnitý vzhled. Tyto vlny jsou schopné přinášet extrémní meteorologické podmínky jak do Evropy, tak i do USA a Kanady – jde zejména o vlny výjimečného chladu.

V nové studii se vědci zaměřili na dvojí výzkum: jednak zkoumali informace o tryskovém proudění za posledních 40 let, ale současně je porovnávali s řadou klimatických modelů. Ukázalo se, že v minulosti opravdu byl jet stream více zvlněný, zejména na podzim a v zimě, ale v posledních letech se tento trend zase obrátil. A to přes intenzivní oteplování Arktidy, které by mělo teoreticky tryskové proudění ještě více rozvlnit.

Podobně se pak vše chovalo v počítačových modelech. Autoři práce se tedy shodli, že vliv oteplování na změny vlnění tryskového proudění je neprokazatelný.