U řeckých břehů našli dva tisíce let starý vrak římské lodě se zachovalými amforami

U řeckého ostrova Kefalonia v Jónském moři badatelé objevili zhruba dva tisíce let starý vrak římské lodě s nákladem asi šesti tisíc velmi zachovalých amfor. Přibližně 30 metrů dlouhý vrak řečtí vědci našli s pomocí sonaru u přístavu Fiskardo. Objev, který podle archeologů pochází z období mezi 1. stoletím před naším letopočtem a 1. stoletím našeho letopočtu, by mohl přinést nové informace o římských obchodních trasách ve Středozemním moři.

Polovina vraku s nákladem je podle vedoucího výzkumu George Ferentinose zakrytá sedimentem, a existuje tak šance, že při další misi bude odhalen celý dřevěný trup lodi.

Ukázka výzkumu vraku
Zdroj: Science Direct

V přístavu Fiskardo byly nalezeny antické domy, lázně, amfiteátr a hrobky z let 143 před naším letopočtem až 300 našeho letopočtu. Archeologové ve studii publikované v časopisu Journal of Archaeological Science napsali, že šlo o přístav hojně využívaný Římany k přepravě zboží ve Středozemí. Hlavními komoditami, se kterými se tehdy v oblasti obchodovalo, byly olivy, olej, víno a obilí. Náklad většinou mířil do Říma.

Sonar místo potápěčů

Zda bude vrak vyzdvižen z mořského dna, zatím není jasné. Pokud by se tak stalo, mohlo by to odhalit více o jeho původu.

Další informace o lodi, jako například důvod ztroskotání, by mohlo přinést detailnější zkoumání s pomocí podvodního sonaru. Dříve po archeologických nálezech na mořském dně pátrali hlavně potápěči. Moderní technologie ale představují cennou metodu, jelikož umožňují rychleji oddělit možné vraky od přírodních objektů.