Čeští astronomové objevili unikátní hvězdu, která by neměla existovat

Mezinárodnímu týmu vědců v čele s českými astronomy z Masarykovy univerzity a Astronomického ústavu AV ČR se podařilo odhalit hvězdu, u které se pozorují zdánlivě protichůdné jevy. Hvězda se také chová jinak, než by podle současných představ měla. Studie byla otištěna v prestižním astronomickém časopise Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Umělecká představa systému HD 99458
Zdroj: AV ČR

Hvězda HD 99458, která se nachází v souhvězdí Lva, je horkou hvězdou spektrálního typu A s prvenstvími v mnoha kategoriích. Vyskytuje se v systému dvouhvězdy složeném z modrobílé hlavní hvězdy a malého červeného trpaslíka s oběžnou dobou pouhých 2,7 dne. Má nadbytek křemíku a titanu, které jsou sdružené ve skvrnách. Navíc hvězda pulzuje s hlavní periodou 1,2 hodiny.

„Teorie předpokládá, že se chemické skvrny mohou nacházet jen u osamocených hvězd nebo u dvojhvězd, kde jsou složky od sebe velmi vzdáleny. Dále je potřeba, aby hvězdy rotovaly pomalu, měly silné magnetické pole a nevykazovaly pulzace s velkou amplitudou. Objev chemických skvrn u rychle rotující, navíc pulzující hvězdy v těsném dvojhvězdném systému pro nás byl velkým překvapením,“ říká Marek Skarka z Masarykovy univerzity, vedoucí projektu a hlavní autor článku.

Výjimečná planeta

Je to vůbec poprvé, kdy byla pozorována hvězda s chemickými skvrnami v takovém druhu hvězdného systému. „HD 99458 je unikátní hvězdnou laboratoří, která nám může pomoci lépe pochopit, jak se u horkých hvězd formují a vyvíjejí magnetická pole, chemické skvrny a jaký je jejich vztah k hvězdným pulzacím,“ doplňuje Skarka.

Hvězda HD 99458 byla navíc nejdříve pokládána za hvězdu, která hostí obří plynnou planetu. „Data z vesmírné mise Kepler/K2 v kombinaci se spektry získanými zejména dvoumetrovým Perkovým dalekohledem v Ondřejově jasně ukázala, že souputník HD 99458 je málo hmotná hvězda typu červený trpaslík, ne exoplaneta,“ říká Petr Kabáth, vedoucí exoplanetární skupiny Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově. 

Tento výzkum je podle něj velice důležitý nejen pro studium hvězd, ale také pro lepší pochopení toho, jak hledat exoplanety.