Za posledních 60 let vyhynulo 19 druhů motýlů, polovina zbylých je ohrožená

Lesy dnes pokrývají větší plochu než dříve, ale rostliny a živočichové v nich ubývají. V tiskové zprávě o tom informovala Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR). V rámci záchranného programu v úterý ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vypustil v národní přírodní rezervaci Libický luh zhruba sto housenek hnědáska osikového, který patří mezi kriticky ohrožené druhy. V lese by housenky měly zakuklit a vytvořit novou populaci.

 „Hmyz mizí především kvůli způsobu hospodaření v krajině. Na vybraných místech proto podporujeme sečení a pastvu či speciální opatření v lesích. Pro vybrané druhy pak v krajních případech připravujeme záchranné programy,“ řekl Brabec. Úbytek hmyzu je podle něj jedním z největších problémů ochrany přírody.

Agentura ochrany přírody má pro vzácné druhy živočichů a rostlin deset programů či plánů péče. Jedním z nich je záchranný program pro umělý odchov housenek hnědáska osikového a jejich vypouštění na vhodná místa v Polabí, například právě v národní přírodní rezervaci Libický luh.

Video Události
video

Události: Ochránci vracejí do přírody kriticky ohroženého hnědáska osikového

Pomoc hnědáskům

Podle odborníků hnědásci potřebují dostatek světla, tedy méně hustý les. Nesnášejí ale extrémně velké paseky a holá místa. „Vyhovuje jim prosvětlený les s jasany, jehož listy se housenky hnědáska živí. V Libickém luhu jsme mohli obnovit podmínky pro jeho výskyt například vyřezáním dřevin, jejichž semena jsou roznášena vzduchem,“ řekl koordinátor záchranného programu Václav John.

Ačkoliv lesy v Česku podle agentury pokrývají větší plochu než začátkem minulého století, vyskytuje se v nich méně rostlinných a živočišných druhů. Hnědásek dříve běžně žil v Polabí a na jižní a střední Moravě v nížinných lesích, které bývaly více prosvětlené.

„Současná podoba krajiny už motýlům nevyhovuje a i druhy, které zatím nejsou ohrožené, se stávají vzácnými. Záchranný program nepomůže jen hnědáskovi. Díky tomu, že se les prosvětlí, by se měly vrátit další druhy rostlin i živočichů typické pro světlé nížinné lesy,“ uvedl ředitel agentury František Pelc.

AOPK ČR je specializovaná organizační složka, která zajišťuje odbornou a praktickou péči o přírodu, zejména chráněné krajinné oblasti, maloplošná chráněná území a ptačí oblasti.