Český ráj motýlů se nachází u Milovic. Žije tu polovina druhů našich denních motýlů

Když odešli vojáci, přiletěli do Milovic motýli. Nyní se zde tvoří unikátní ekosystém s velkou rozmanitostí druhů.

Na pastvinách u Milovic na Nymbursku se vyskytuje 59 druhů denních motýlů bez vřetenušek, což představuje 42 procent všech druhů z celého Česka.

Do bývalého vojenského prostoru u Milovic byli v posledních dvou letech postupně vypuštěni divocí koně, zubři a pratuři s cílem zachovat mizející stepní společenstva a zachránit ohrožené motýly. Podařilo se tak vytvořit oblast s velkou rozmanitostí druhů. Podle vědců se jedná o mimořádnou lokalitu, počtem druhů denních motýlů srovnatelnou s významnými stepními rezervacemi v Českém středohoří. Informovala o tom ochranářská organizace Česká krajina.

Video Milovicemi se prohání stádo divokých koní
video

Milovicemi se prohání stádo divokých koní

„Denní motýli jsou jednou z nejohroženějších skupin živočichů. Tento fakt je podložen navíc jejich dostatečnou prozkoumaností. Jsou populárním objektem znalců a jejich rozšíření v České republice bylo důkladně zpracováno,“ řekl ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pelc. Příčinou úbytku motýlů jsou podle něj především změny v hospodaření v krajině.

Celkem je mezi druhy motýlů žijícími na pastvině osm chráněných zákonem, pět je na červeném seznamu ohrožených druhů. Z toho je jeden silně ohrožený a jeden kriticky ohrožený. Ochranářsky nejvýznamnějším druhem motýla v této lokalitě je kriticky ohrožený modrásek hořcový Rebelův.

Modrásek hořcový Rebelův
Zdroj: Wikimedia Commons

Motýli v Česku

V České republice je za původní považováno 161 druhů denních motýlů, bez vřetenušek. Z toho 19 druhů, tedy 12 procent, vyhynulo v uplynulých zhruba 100 letech. V zemi tak nyní přežívá 142 druhů denních motýlů, z nichž více než polovina je ohrožených, a některé – třeba právě modrásek hořcový Rebelův – u nás nadále vymírají.

Video Události v regionech (Praha)
video

Ovce u elektrárny Tušimice pomáhají přežít vzácným motýlům

V bývalém vojenském prostoru mezi Milovicemi a Benátkami nad Jizerou se nachází rezervace s velkými kopytníky na 160 hektarech. Na dvou pastvinách žije 30 dospělých divokých koní a 17 hříbat, osm dospělých zubrů, jedno zubří mládě a šest dospělých praturů a pět pratuřích mláďat.