Roztok z prasečích výkalů nebo lidské vlasy. Čeští vědci radí domorodcům, jak zabránit konfliktům s divokou zvěří

Konflikty mezi lidmi a divokými zvířaty jsou stále častější v mnoha oblastech světa. Protože zvířatům ubývá jak přirozeného prostředí, tak i zdrojů potravin, jsou zvířata nucena hledat si náhradní prostor. A tak stále častěji pronikají do blízkosti lidských obydlí a na zemědělskou půdu, kde jsou lidmi označována za škůdce, pronásledována a zabíjena. Osvětu, jak pole chránit bez zabíjení zvířat, přináší brožura určená primárně farmářům v Indonésii.

Organizace The Kukang Rescue Program v reakci na tento problém vytvořila zcela novou, unikátní brožuru, která má indonéským farmářům ukázat, jak mohou svá pole chránit před divokými zvířaty, aniž by je museli zabíjet. Kromě toho bude brožura sloužit i jako vzdělávací materiál o ohrožených druzích zvířat žijících v jejich blízkosti.

Kromě stručného popisu každé z klíčových lokalit, na kterých žijí oslovení farmáři, brožura představuje jednotlivé druhy zvířat, důvody jejich ohrožení, ale také jejich přínos pro celý ekosystém i samotné farmáře.

Především však uvádí jednoduché tipy a triky, pomocí nichž mohou farmáři bránit divokým zvířatům v ničení úrody, aniž by je zranili či zabili.

Upozorňuje také na to, jaké postihy lidem hrozí v případě zabití či odchycení chráněných zvířat. Příručka je vyhotovena ve třech jazycích, tj. češtině, angličtině a indonéštině, a doplňují ji originální kresby prezentovaných druhů zvířat.

Brožura je výsledkem spolupráce anti-konfliktního týmu organizace The Kukang Rescue Program s 67 indonéskými farmáři a jejich rodinami žijícími v různých lokalitách na hranicích chráněného pralesa v provincii Severní Sumatra, jejichž farmy jsou často navštěvovány divokými zvířaty, které ničí jejich úrodu.

Členy anti-konfliktního týmu byli jak čeští dobrovolníci a členové organizace, tak i její indonéští zaměstnanci. Jejich úsilím bylo předcházet konfliktům farmářů s divokými zvířaty. Pomocí dotazníků zjišťovali, jaké mají farmáři o zvířatech znalosti, jaký k nim mají vztah i jaké druhy a jak často jejich pole navštěvují. Na základě těchto informací byl vytvořen seznam 18 druhů živočichů, které se s místními lidmi nejčastěji dostávají do konfliktu.

Záchrana outloně váhavého

Jedním z ohrožených živočichů, který je na farmách považován za škůdce ovocných stromů a který se tak nezřídka stává obětí farmářů, je outloň váhavý (Nycticebus coucang), cílový druh záchranného projektu The Kukang Rescue Program. Projekt však usiluje o ochranu i dalších pronásledovaných a ohrožených druhů v oblasti severní Sumatry i celé Indonésie.

Vznik této osvětové brožury je jedním z velmi důležitých nástrojů k dosažení tohoto cíle. „Dokud místní lidé a konkrétně farmáři nebudou divoká zvířata dobře znát a nebudou vědět, jak jsou pro přírodu a pro ně samotné důležitá, nikdy je nezačnou chránit,“ vysvětluje Lucie Čižmářová, koordinátorka veterinární péče a welfare záchranného programu Kukang.

„I když je brožura primárně určena pro farmáře na severní Sumatře, věříme, že představení jednotlivých druhů živočichů, jejich významu a ohrožení a především způsobů, jak je nenásilně držet dál od lidských obydlí a zemědělské půdy, bude užitečné například i pro další ochranářské projekty nejen v Indonésii, ale i v dalších oblastech s častými konflikty lidí s divokými zvířaty,“ vysvětluje František Příbrský, vedoucí záchranného programu Kukang.

Brožura vznikla i díky podpoře a spolupráci se Zoo Ostrava, Zoo Olomouc a Zoo Liberec, které jsou dlouholetými partnery projektu. Brožura je k dispozici na webu programu ke stažení v české i anglické verzi.