Evropská komise se zajímá o Českou poštu. Prověřuje ji kvůli státní podpoře

Evropská komise (EK) začala podrobně prověřovat, zda Česká pošta nedostává od státu příliš velké kompenzace za to, že poskytuje povinné poštovní služby. Exekutiva Evropské unie o tom v úterý informovala v tiskové zprávě. Komise zkoumá, zda částka až 7,5 miliardy korun, kterou tuzemské orgány poště na období let 2018 až 2022 hodlají přidělit, neporušuje unijní pravidla o státní podpoře. Brusel reaguje na stížnost dvou konkurenčních podniků a může Česku nařídit omezení podpory. Česká pošta standardní proceduru EK uvítala.

Zdroj: česká, pošta, logo Autor: Petr Švancara

„V této fázi má Komise obavy, že Česká pošta dostala za roky 2018 až 2022 za zprostředkování všeobecných poštovních služeb příliš velkou kompenzaci,“ zdůvodnila v úterý EK, proč se po předběžném zhodnocení podnětu od konkurence rozhodla zahájit podrobné vyšetřování.

Komise má podezření, že české úřady mohly chybně spočítat čistou hodnotu nákladů, které poště provozováním základních služeb vznikly. Česká pošta vítá, že standardní procedura začala, byť se zpožděním.

„Výpočet financí, které má za poskytování univerzální služby Česká pošta dostat, vychází z metodiky Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ), objem financí je zastropovaný zákonem. Tato částka musí být notifikována Evropskou komisí. Je v zájmu České pošty, aby veškeré pochybnosti ohledně výše částky byly rozptýleny právě standardním procesem Evropské komise,“ řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

ČTÚ doplnil, že řízení je standardním nástrojem používaným zpravidla v komplexních a složitých případech, které jsou nezřídka doprovázeny i stížnostmi ze strany dalších dotčených subjektů.

ČTÚ: Nelze předjímat závěry o slučitelnosti podpory s evropským právem

„Smyslem tohoto postupu je především odstranit všechny případné pochybnosti, které by se mohly objevit ve vztahu k notifikovanému opatření a jeho slučitelnosti s vnitřním trhem. Zahájení formálního šetření odpovídá současnému trendu v postupech Evropské komise. Na základě samotného zahájení formálního šetření nelze předjímat žádné závěry o slučitelnosti podpory s evropským právem,“ uvedl úřad.

V průběhu řízení má Evropská komise podle ČTÚ dostatečný prostor pro komunikaci s členským státem ve stanovených termínech tak, aby získala všechny potřebné informace a mohla následně rozhodnout v předpokládané lhůtě osmnáct měsíců od zahájení řízení.

Česká vláda se na Komisi se žádostí o schválení zmíněné částky obrátila v lednu. Již v listopadu Brusel obdržel podnět od konkurentů pošty, podle nichž je uvedená suma za základní poštovní služby příliš vysoká.

Státní příspěvek může pošta využívat výlučně na krytí ztrát, které vznikají z provozování základních služeb, jež musí jako státní podnik zajišťovat ze zákona. Konkurenční firmy si ale dlouhodobě stěžují, že pošta část peněz využívá na provoz komerčních služeb, čímž nedovoleně ovlivňuje hospodářskou soutěž.