SERIÁL: Rozhovory o kanálu Dunaj–Odra–Labe

Historie, ekonomické aspekty, ekologie. Seriál nabízí rozhovory o kanálu Dunaj–Odra–Labe. S odborníky hovořila redaktorka ČT Barbora Měchurová. 

Nákladní lodní doprava
Zdroj: ČTK Autor: Jakub Dospiva

Nejstarší zmínku o vybudování průplavu mezi Dunajem a Labem zaznamenaly archivy už ve 14. století. „První plavební komora u nás byla vybudovaná u Rohatce v roce 1722. Nejblíže k realizaci měl ve 30. letech minulého století. Vždycky ale z realizace kanálu sešlo kvůli válkám a nedostatku peněz,“ říká archivářka Martina Vodová.

V Česku prý není tolik zboží, jehož přeprava by nespěchala a mohlo by se tím pádem převážet po zvažovaném vodním kanálu Dunaj–Odra–Labe. V rozhovoru pro ČT24 to uvedl ředitel Svazu Spedice a logistiky. Podle něj je v Česku řada důležitějších staveb třeba na železnici. „Ten kanál může mít funkci ekologickou nebo rekreační, ale obávám se, že ekonomická výhodnost je až na posledním místě,“ varuje Petr Rožek.

Vodní kanál Dunaj–Odra–Labe je podle ekonoma Lukáše Kovandy projektem 20. století, který neodpovídá současným potřebám přepravy. Oproti studii, kterou si nechalo vypracovat ministerstvo dopravy, se také může výrazně prodražit. Česká republika by měla podle něj investovat do rozšíření sítě dálnic, vysokorychlostní železnice a datových sítí.

Kanál Dunaj–Odra–Labe by sice zákazníky našel, ale zboží vhodného pro lodní dopravu je podle Iva Drahotského z Dopravní fakulty Univerzity Pardubice málo. Trendy v logistice se podle něj soustředí na rychlost. Vzdálenost dopravy zboží z Číny by se vybudováním průplavu zkrátila, ale prodražilo by ji další překládání zboží. Čína chce dát navíc přednost vybudování železničního koridoru.

Zpracovatel studie proveditelnosti týkající se kanálu Dunaj–Odra–Labe Martin Pavel se nebojí, že by lodě zůstaly na suchu. Argumentuje systémem přečerpávání vody z jednoho povodí do druhého. Proplouvání kanálem by pak mělo být podle studie za mírný poplatek, který by kompenzoval náklady na vybudování přečerpávacích stanic. 

Samotná doprava by byla v rámci nového vodního díla až na třetím místě, větší význam by mělo pro zadržení vody v krajině, řekl v rozhovoru předseda Asociace Dunaj–Odra–Labe Jan Skalický. Systém ochrany životního prostředí ale podle něj dnes zpomaluje výstavbu strategických projektů, vláda by proto měla zkrátit přípravu koridoru a zaujmout jasné stanovisko.

Procházíme obdobím sucha, které pomine, vodu musíme umět jen dobře využít, řekl v rozhovoru odborník na vodní stavby, ochranu a tvorbu krajiny Miloslav Šlezingr. Z kanálu Dunaj–Odra–Labe by podle něj těžilo mnoho následujících generací.

Ministerstvo dopravy v současné době vypořádává připomínky ke studii proveditelnosti kanálu Dunaj–Odra–Labe. Podle ředitele odboru strategie Luďka Sosny není jednoduché najít konsenzus mezi názory ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí a dopravy. V červnu se o studii proveditelnosti v Senátu konalo veřejné slyšení, na podzim by ji měla projednat vláda.

Vybudováním průplavu Dunaj–Odra–Labe spojíme Baltské, Černé a Severní moře. Nepůvodní organismy se tak budou jednodušeji šířit Evropou, míní hydrobiolog z Masarykovy univerzity Jan Helešic. Kanál podle něj ohrožuje rozmanitost přírody a ohrožuje zásobník podzemních vod.