Povodí Moravy revitalizuje řeku u Velkých Pavlovic. Vzniknou tam nové tůně a meandry

Povodí Moravy prodlouží téměř o čtyři sta metrů řeku Trkmanku u Velkých Pavlovic na Břeclavsku. Podél toku nově vznikne pět tůní. Práce na revitalizaci, které vyjdou na necelých čtrnáct milionů korun, mají být hotové do konce letošního roku. Úpravy se týkají asi dvoukilometrového úseku a podle povodí umožní lépe zadržovat vodu v krajině.

Video Události v regionech plus (Brno)
video

Revitalizace řeky Trkmanky

Zdroj: ČT24

Říčka Trkmanka je po celé své délce od pramene až po ústí do řeky Dyje regulovaná a téměř bez zákrut. Vodohospodáři to chtějí alespoň částečně změnit. Mezi Bořeticemi a Velkými Pavlovicemi na Břeclavsku vytvoří meandry, čímž tok prodlouží téměř o čtyři sta metrů. V úseku, kde se řeka po úpravě zvlní nejvíc, vzniká pět nových tůní o celkové rozloze přes tři tisíce metrů čtverečních.

„Tůně nebudou příliš hluboké, nicméně jejich dno bude pod úrovní spodní vody, pod úrovní hladiny vodního toku Trkmanka, tak aby zde byla zajištěna stálá hladina vody,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Voda přivede do oblasti vodní živočichy i lesní zvířata

Úpravy zpomalí odtok povrchové vody, a pomohou tak zadržovat vodu v krajině. „Mimo tu technickou část se vytváří celá řada biotopů pro živočichy, kteří jsou přímo na vodu vázaní, jako jsou obojživelníci nebo vodní ptactvo, ale i pro živočichy, kteří vodu pro svůj život potřebují –⁠ jako je lesní zvěř,“ řekl vedoucí ústavu ochrany krajiny Mendelovy univerzity Petr Kupec.

Po dokončení prací vysadí Povodí Moravy podél vodního toku více než šest set stromů a keřů. Práce téměř za čtrnáct milionů korun mají být hotové do konce roku. Loni se Povodí Moravy podařilo dokončit hned několik podobných projektů. Říční oblouky, mokřady a tůně vznikly například na Knínickém potoce u Veverských Knínic na Brněnsku.