Lidé v Troubkách si postavili hráz, která je měla ochránit před povodněmi. V létě ji obec odstraní

Troubky na Přerovsku, které se staly symbolem záplav v roce 1997, odstraní jednu ze dvou hrází, kterou si obyvatelé sami vybudovali bez povolení úřadů na ochranu proti povodním. Obec sice prokázala, že by stavba na Panské louce nikoho neohrozila, ale ani nedokázala, že by hráz během povodní někomu pomohla. Na odstranění valu se dohodli zástupci Troubek i Přerova, na jehož pozemcích hráz zčásti stojí.

Troubky po povodni v roce 1997
Zdroj: ČTK Autor: Galgonek Vladislav

První z těchto hrází vznikla v Troubkách v roce 2010, bezprostředně poté, co obec vyplavila druhá povodeň. Místní obyvatelé ji postavili v místě, kterému se říká Závalí. Sedm set metrů dlouhý a asi metr a půl vysoký val vznikal narychlo bez stavebního povolení. Později ho úřady schválily. 

Druhá hráz, která stojí na Panské louce, vyrostla o tři roky později tak, že obec nechala o půl metru zvýšit mez, která odděluje katastr Troubek od přerovské místní části Henčlov. Tato stavba ale povolení nedostala a na přelomu srpna a září letošního roku by měla být odstraněna. 

Povodí Moravy: Odnesl by to Henčlov

Proti vybudovanému valu se už od začátku negativně stavěl státní podnik Povodí Moravy. Z jeho hydrotechnického posouzení vyplynulo, že na stavbu v Troubkách by doplatil Henčlov, kde by se hladina při stoleté vodě zvýšila téměř o třicet centimetrů.

Nezávislý posudek odborníků z Vysokého učení technického v Brně tuto hrozbu sice snížil na jeden centimetr, zároveň však poukázal na to, že Troubky by z hráze neměly žádný prospěch. Obec se teď dohodla s místní zemědělskou společností, že mez po ukončení žní rozorá. 

„Z hlediska vodního zákona nesplňuje parametry hráze. Povodně z roku 1997 jsou toho důkazem, kdy valy v okolí Troubek funkci vůbec nesplnily.“

Petr Chmelař

mluvčí Povodí Moravy

Vedení Troubek přitom už teď plánuje další dočasnou hráz o délce dva a půl kilometru. „Nemá to charakter komplexní ochrany, nicméně pro naše potřeby postačuje. Případnou povodňovou vlnu hráz odkloní,“ řekl místostarosta obce Jindřich Válek (STAN). 

Komplexní ochrana se chystá

Dočasná hráz má být řešením před uskutečněním stavby komplexního protipovodňového systému o délce přes šest kilometrů. Stavbu ochrany před velkou vodou deklaruje dohoda mezi obcí a státním podnikem z roku 2015. „Jestli si obec mimo to bude řešit nějaká další opatření, ať si je řeší v rámci platných zákonů,“ upozornil Chmelař. 

Náklady na stavbu protipovodňové ochrany Troubek se odhadují na 400 milionů korun. Obec už třetím rokem vykupuje pozemky, zatím má jenom zhruba padesát procent potřebných parcel. Potřeba je však ještě změna územního plánu.

Tisíciletá voda zničila polovinu obce

Zatím největší povodeň do Troubek vtrhla v červenci 1997. Povodeň úplně zničila 340 domů a připravila o domov zhruba polovinu obyvatel. Devět lidí zemřelo. Škody dosáhly asi sedmi set milionů korun. Při likvidaci škod pomáhalo v Troubkách bezmála sedm stovek hasičů a 250 vojáků. 

Obyvatelé obce se setkali s nezvykle velkou solidaritou, do obce vyrazily desítky dobrovolníků a vznikly i dobročinné sbírky. Padesátiletá voda, která Troubky zaplavila v roce 2010, zaplavila zhruba stovku domů.