V Moravskoslezském kraji platí kvůli smogu stav regulace, ovlivňuje i výrobu podniků

Meteorologové v neděli po 14:00 v aglomeraci Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka (kromě oblasti Třinecka) vyhlásili regulaci. Podniky musejí přijmout různá opatření, aby ještě více neznečišťovaly ovzduší. Už dopoledne tam meteorologové vyhlásili smogovou situaci. Obojí platí až do odvolání. Ve 21:23 vyhlásili meteorologové smogovou situaci také pro oblast Třinecka. Důvodem jsou vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší, oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

Video Události
video

Události: Znečištěný vzduch i tentokrát do Česka přivál vítr z Polska

Při regulaci některé průmyslové podniky musejí dodržovat regulační opatření včetně omezení výroby. „Alespoň na polovině stanic reprezentativních pro toto území překročil dvanáctihodinový klouzavý průměr koncentrací suspendovaných částic PM10 regulační prahovou hodnotu 150 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu 24 hodin není předpokládán jeho pokles,“ uvedli meteorologové.

Imisní limit, který pro průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu PM10 činí 50 mikrogramů na metr krychlový, byl večer překročen na všech měřicích stanicích, na většině z nich více než trojnásobně. V Karviné naměřená hodnota dosahovala 207 mikrogramů na metr krychlový, a limit tak byl překročen více než čtyřnásobně.

Aktuální hodinové koncentrace prašného aerosolu vyhodnocovali meteorologové většinou jako velmi špatné. „Rozptylové podmínky budou většinou nepříznivé. Průměrné čtyřiadvacetihodinové koncentrace prašného aerosolu se budou pohybovat nad hodnotou imisního limitu,“ informovali v neděli večer meteorologové.

V Moravskoslezském kraji je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. Smog trápí kraj hlavně na podzim a v zimě. Ke znečištěnému ovzduší přispívá průmysl, doprava, topení v domácnostech i škodliviny ze sousedního Polska.

Meteorologové doporučují lidem, aby omezili pohyb pod širým nebem a zdrželi se venku zvýšené fyzické zátěže spojené s vyšší frekvencí dýchání. „Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, srdečním onemocněním, starší lidi a malé děti. Doporučujeme maximálně omezit využívání dopravních prostředků se spalovacím motorem a přednostně používat veřejnou dopravu,“ uvedl ČHMÚ.