Hutě ArcelorMittal znovu dostaly pokutu za nerecyklování obalů, zaplatit mají 1,8 milionu

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila hutní společnosti ArcelorMittal Ostrava (AMO) pokutu 1,8 milionu korun za opakované porušení zákona o obalech. Firma podle mluvčí inspekce Jany Jandové dlouhodobě neplnila svou povinnost zajistit recyklaci či využití obalů z výrobků, které uváděla na český trh.

ArcelorMittal Ostrava
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Mluvčí AMO Barbora Černá Dvořáková řekla, že firma pokutu odmítá a proti rozhodnutí podá správní žalobu. Společnost se podle ní neztotožňuje s interpretací zákona o obalech, jak ji uvádí inspekce.

Ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava Karel Kozubek k tomu dodal, že v kontrolovaném období v roce 2015 uvedla firma na trh a do oběhu v Česku téměř 3000 tun obalů.

„Zákon jí ukládá, stejně jako všem subjektům uvádějícím na náš trh balené zboží, aby u určitého množství z těchto obalů zajistila jejich další využití či recyklaci. Úroveň danou zákonem však společnost ArcelorMittal Ostrava nesplnila,“ uvedl Kozubek. Firma tak podle něj oproti konkurenci výrazně ušetřila na nákladech spojených se splněním této povinnosti.

Podnik již pokuty dostal několikrát

Na výši pokuty mělo vliv to, že podnik porušil zákon o obalech opakovaně. V letech 2011 a 2013 už za to dostal od České inspekce životního prostředí pokuty 250 tisíc a 600 tisíc korun. „Společnost ArcelorMittal Ostrava se proti pokutě uložené inspektory ČIŽP odvolala, ministerstvo životního prostředí ale odvolání zamítlo a sankci v plné výši potvrdilo,“ uvedla Jandová.

Mluvčí hutí řekla, že inspekce nebere v potaz skutečnost, že veškeré kovové obaly zpětně zpracovává systém sběren a výkupen šrotu a že se z nich vyrábějí nové ocelové výrobky. 

„Tvrzení, že zpětně nevyužíváme obaly, je proto naprosto liché. Huť je trestána za skutečnost, že se nezapojila do monopolistického systému EKO-KOM, který je založen na povinných poplatcích této organizaci, ale který reálně nezajistí vyšší využitelnost obalů produkovaných naší hutí.“

Barbora Černá Dvořáková

mluvčí ArcelorMittal Ostrava

Huť podle ní svým jednáním rozhodně nezpůsobila větší zatížení životního prostředí. „Chybí tak zásadní aspekt trestání, kterým je nebezpečnost daného jednání pro společnost,“ dodala mluvčí.

Ostravská huť je na prodej 

ArcelorMittal Ostrava patří do skupiny ArcelorMittal. Vyrábí ocel pro stavebnictví a strojírenství, je největším výrobcem silničních svodidel v Česku. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. AMO i s dceřinými společnostmi má téměř 7000 zaměstnanců. Loni dosáhla čistého zisku 3,2 miliardy korun.

„Finanční výsledek za rok 2017 byl ve výši 5,3 miliardy korun, což je o 4,2 miliardy více než v roce 2016. Důvodem nárůstu jsou vyšší finanční výnosy plynoucí zejména z prodeje podílů v dceřiných společnostech ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a ArcelorMittal Tubular Products Karviná mateřské společnosti,“ sdělila již dříve Barbora Černá Dvořáková.

V provozní oblasti loni podnik vytvořil ztrátu 2,6 miliardy korun. Podle mluvčí byla jejím důvodem nižší výroba, která byla ovlivněna investicemi, plánovanými opravami několika zásadních výrobních zařízení a nižšími maržemi. Skupina ArcelorMittal v současné době svou ostravskou firmu prodává.