Renesance krajských ČSAD? O pořízení vlastních autobusů uvažuje i Plzeňský kraj

Další kraj by chtěl dopravu na svých autobusových linkách zajišťovat sám prostřednictvím své vlastní firmy. Uvažuje o tom Plzeňský kraj, který se tak staví po bok Ústeckého a Karlovarského kraje. Hejtmanství tak reagují především na žádosti soukromých dopravců, aby jim přidaly kvůli povinnému růstu mezd řidičů.

Video Události v regionech (Praha)
video

Události v regionech: Plzeňský kraj by chtěl v budoucnu provozovat autobusovou dopravu ve vlastní režii

Do roku 1990 (některé i déle) existovaly centrálně řízené krajské podniky ČSAD, jejichž prostřednictvím zajišťoval stát autobusovou dopravu. I když i dnes používají někteří autobusoví dopravci značku ČSAD, jde jen o přihlášení k někdejší tradici – jsou to všechno soukromé firmy, u kterých si kraje smluvně objednávají linky. Boj řidičů o vyšší platy však začal situaci měnit.

Vládní nařízení, podle kterého se měly letos zvednout mzdy řidičů autobusů, dopadl nakonec hlavně na kraje, po nichž dopravci žádají, aby jim přidaly. Některé kraje proto začaly pochybovat o přínosu externího objednávání dopravy. K těm, které hovoří o tom, že si autobusovou dopravu zajistí samy, se nyní přidal i Plzeňský kraj. 

Miliardová investice, provoz za stovky milionů

V Plzeňském kraji by náklady spojené s nákupem 400 autobusů, zaměstnáním vlastních řidičů a dalšími potřebnými úkony představoval témař miliardovou investici. To je více než dvakrát tolik, co v současnosti stojí celoroční provoz. „Úhrada prokazatelné ztráty za tuto službu činí 415 milionů,“ upřesnil vedoucí odboru dopravy Dušan Pakandl.

Věří však, že by se tak velká investice vyplatila. Hejtman Josef Bernard (ČSSD) dal najevo, že očekává, že by mohly růst tržby, které v posledních letech klesly ze 160 na 110 milionů. Míní například, že by jeden velký dopravce pod přímou kontrolou kraje mohl lépe využívat svá vozidla než současná paleta menších společností, které mají na starost jen některé části kraje. „Dnes vůbec nevyužíváme minibusy, midibusy. Je to o logistice, plánování a variabilitě autobusů,“ uvedl.

Plzeňský kraj není jediný

O tom, že zřídí svůj vlastní dopravní podnik, jehož prostřednictvím zajistí autobusovou dopravu, oznámil již dříve Ústecký kraj a v květnu to schválilo i zastupitelstvo. K témuž se chystá také Karlovarský kraj. Liberecký kraj, který měl v minulosti velké potíže se soutěžemi, které chtěl na zajištění dopravní obsluhy vypsat, by potom chtěl koupit podíl v některém z již existujících dopravců.

Naopak další region, který se neúspěšně pokoušel dopravce vysoutěžit, totiž Královéhradecký kraj, počítá s tím, že zůstane u současného modelu a nadále si bude vybírat mezi externími firmami. Ani ostatní kraje s vytvořením svých vlastních autobusových dopravců nepočítají.