U nemocnice v Krči vznikne stanice metra, Praha se dohodla s majiteli pozemků

Nová trasa pražského metra do Písnice nakonec nejspíše nebude beze stanic. Městská rada schválila dohodu s vlastníky pozemků v Krči, která dopravnímu podniku umožní postavit stanici u Thomayerovy nemocnice. Za vstřícný přístup k městu slibují radní hladký průběh změny územního plánu, jež majitelům pozemků umožní postavit u budoucí stanice metra v Krči nové domy.

Dohodu podepíše Praha, dopravní podnik (DPP) a vlastníci pozemků, pod kterými by mělo metro vést. Město má s výkupy pozemků mezi Pankrácí a Písnicí dlouhodobé problémy. Trasa zasahuje do 718 pozemků, z nichž přes tři stovky jsou v soukromém vlastnictví. V případě stanice, která by se měla jmenovat Nemocnice Krč, ale město nechce pozemky vykupovat.

„Pozemky patří restituentům. Dohodli jsme se s nimi, že je od nich nebudeme odkupovat, ale uzavřeme s nimi smlouvu, která bude předpokládat uspořádání, aby výstup z metra mohl být na jejich pozemcích,“ shrnul náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD).

Vstřícnost k městu by měla majitelům pozemků u Thomayerovy nemocnice usnadnit plánovanou výstravbu nových domů. Jedná se o polyfunkční budovy s obchodní, administrativní a rezidenční částí. Praha se ve smlouvě zaváže, že do šesti měsíců zahájí změnu územního plánu, aby odpovídal záměrům obou stran, tedy stavbě metra i budov.

Podobně by město mohlo postupovat i v dalších případech. „Slibujeme si od toho lepší průběh spolupráce s jednotlivými vlastníky, aby měli možnost si na svých územích sami developovat,“ řekla ke smlouvě primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Město rovněž uspořádá seminář s investory, kteří by se mohli na stavbě nadzemních částí podílet. „Jedna věc je budovat tunely, druhou pak stanice a výstupy. Chtěli bychom představit investorům problematická místa, která nejsou v naší kompetenci, a představíme možnosti a naše představy, jak by mohli do projektu vstoupit,“ řekla Krnáčová. Investory podle ní vytipoval dopravní podnik a je jich asi 25.

Stavba začne v roce 2019. Nebo ne?

První etapa stavby metra D mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohla začít v roce 2019 a být dokončena do roku 2023. Již letos v listopadu se uskuteční první tendr, ve kterém město vybere firmu na geologický průzkum. „Štoly z geologického průzkumu by potom byly plně využity pro budování samotného metra, pro ražbu, pro přístup s technologiemi. Takže kroky už se rozjíždějí,“ plánuje Petr Dolínek.

Harmonogram zatím není definitivní a dosavadní vývoj nedává lidem, kteří by se chtěli přesunout z přeplněných autobusů pod zem, žádnou jistotu. S výstavbou metra D počítá pražské vedení prakticky od počátku existence podzemní dráhy. O jejím zahájení hovořili radní již v minulosti, například ODS slibovala metro do Krče v předvolebním programu v roce 2006. S tím souvisely i termíny, kdy měla stavba začít, stanovené například na roky 2010 nebo 2011.

Stanice metra: Nebudou, nebo budou jiné? 

Metro D by výhledově mělo jezdit z Pankráce nejen do Písnice, ale i na druhou stranu na náměstí Míru. Podle odhadů bude stát 50 miliard korun. Loni ovšem vzbudily pozornost úvahy o tom, že by mohla kvůli problémům s pozemky nejprve začít ražba tunelů a teprve dodatečně by vznikaly stanice. Ačkoli Petr Dolínek odmítl takovou interpretaci, bylo možné představit si katastrofický scénář, kdy by metro jezdilo z Pankráce bez zastavení až na konečnou.

Nové stanice se loni staly středem pozornosti nejenom kvůli obavě, že by vůbec nemusely vzniknout, ale také kvůli své podobě. Jejich design, který ve vizualizacích představil Metroprojekt, kritizovali signatáři petice, podle kterých je navržená podoba již překonaná. Rada nakonec schválila vypsání architektonicko-urbanistické soutěže na podobu nových stanic.