Silnice bez děr či podporu folklóru slibují lídři ze Zlínska, kteří se nedostali do debaty

Česká televize se v pátek v předvolebním vysílání věnuje Zlínskému kraji. Kromě večerní předvolební debaty, které se účastnily zástupci kandidátek s největším volebním potenciálem, nabízí ČT24 také anketní odpovědi lídrů stran, hnutí a koalic, jež se do večerní debaty nedostaly. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle příjmení.

Baťův mrakodrap ve Zlíně
Zdroj: ČTK Autor: Dalibor Glück

 

Otevřený kraj

Lídr společné šest a čtyřicetičlenné kandidátky Strany zelených a Pirátů pod názvem Otevřený kraj Michal Berg říká, že neslibuje věci, které s krajem nemají nic společného, jako jsou televizní poplatky nebo slůně v zoo. První je zásadní zlepšení veřejné dopravy zavedením integrovaného dopravního systému, aby bylo možné na jednu jízdenku cestovat po celém kraji. Druhou prioritou je boj proti suchu. Regiony podle něj ohrožuje nedostatek vody a vysychání krajiny. Třetí prioritou je pak důsledné otevření krajské vlády a krajského úřadu – jen transparentní kraj prý předchází korupci. V případě vítěztví ve volbách chtějí nejprve ukončit praxi, kdy kraj tají informace o platech svých vedoucích úředníků nebo o veřejných zakázkách. Další program nabízí strana na svém webu.

Video Studio 6
video

• Tady jsou odpovědi lídra kandidátky Otevřený kraj Michala Berga

Zdroj: ČT24

Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme!

Pro lídra pětičlenné kandidátky Lukáše Brandtnera je hlavním tématem odpor vůči migraci a následné islamizaci země. Říká, že pro Dělnickou stranu je ochrana vlastního národa stěžejní. Kdyby byla jeho strana ve volbách úspěšná, zaměřila by se také na systém výběrových řízení a přidělování krajských zakázek, aby se co nejefektivněji hospodařilo s krajskými penězi. Prosazuje větší transparentnost hospodaření, snížení zadluženosti kraje a větší bezpečnost. Chce snížit nezaměstnanost, která kraj trápí podporou malých a středních podnikatelů. Další program nabízí strana na svém webu.

Video Studio 6
video

Odpovědi lídra kandidátky Dělnická strana sociální spravedlnosti - Imigranty a islám v ČR nechceme! Lukáše Brandtnera

Zdroj: ČT24

Úsvit - Národní Koalice

Cílem lídra pětačtyřicetičlenné kandidátky Jana Bravence je lepší život a spokojení občané kraje. V řízení Zlínského kraje, postrádá tah na branku a snahu něco změnit. Priority má tři. Zachování a rozvoj života na vesnici, podporu seniorů a podporu odborného a učňovského školství. Chce usilovat o lepší dopravní obslužnost vesnic a zdravotnickou dostupnost, zvýšení rozpočtu kraje na péči o seniory a odborné školy. Na to, co by dělal, kdyby byl zvolen do krajského zastupitelstva odpovídá krátce: „ Budeme plnit náš program.“

Video Zprávy v 10
video

Odpovědi lídra kandidátky Úsvit - Národní Koalice Jana Bravence

Zdroj: ČT24

Národní demokracie

Zdeněk Cekota je lídrem čtrnáctičlenné kandidátky Národní demokracie. Za nejdůležitější považuje téma bezpečnosti občanů. Neohrožují ji podle něj ale běženci. Hrozbu vidí v nadnárodních společnostech, které označuje za moderní otrokáře. Rád by také opravil zdevastované krajské silnice, finančně podpořil tradiční folklór a navázal užší kontakty se zahraničními kraji. Prověřil by si bezúhonnost a schopnosti svých spolupracovníků. Víc o programu Národní demokracie můžete číst na jejích webových stránkách.

Video Studio ČT24
video

Odpovědi lídra kandidátky Národní demokracie Zdeňka Cekoty

Zdroj: ČT24

Moravané

Lídr Moravanů, kteří složili kandidátku ze čtyřiceti devíti kandidátů, Pavel Dohnal považuje za prvořadou bezpečnost lidí v souvislosti s migrací. Moravané jsou ve svém programu pro zrušení krajů. Podle Pavla Dohnala slouží pouze k distribuci finančních prostředků. Kdyby Moravané v zastupitelstvu zasedli, usilovali by alespoň o sloučení Jihomoravského a Zlínského kraje, aby tak územně správný celek získal vyšší váhu a neutíkali z něj obyvatelé.

Video Studio ČT24
video

Odpovědi lídra kandidátky Moravané Pavla Dohnala

Zdroj: ČT24

Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD)

Zatímco ve většině krajů vytvořila SPD koalici s SPO, ve Zlínském kandidují samostatně. Šest a čtyřicetičlennou kandidátku strany Svoboda a přímá demokracie vede Jaroslav Dvořák. Jeho strana prosazuje ve svém programu změnu politického systému, přímou demokracii, prosazuje široké referendum jako nejvyššího projevu vůle občanů. Ve svém programu volá po osobní, hmotné a trestí odpovědnosti politiků. V kraji chce Jaroslav Dvořák řešit například problematiku pitné vody – vodárenské společnosti by podle něj neměly patřit soukromým firmám, ale městům a obcím.

Video Studio ČT24
video

Odpovědi lídra kandidátky Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) Jaroslava Dvořáka.

Zdroj: ČT24

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Pětačtyřicetičlennou kandidátku Koruny České vede Pavel Hübel. Za nejdůležitější považuje sociální a migrační téma. Sociální politika v zemi i v kraji podle něj není správně řešená. Kdo chce pracovat, ten by měl mít práci. Kdyby se jeho strana dostala do zastupitelstva, nejdříve by inicioval omluvu rodině Baťů, kteří pro město a kraj mnoho udělali. Zlepšil by také učňovské školství. Další program nabízí strana na svém webu.

Video Odpovědi lídra kandidátky Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Pavla Hübela
video

Odpovědi lídra kandidátky Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Pavla Hübela

Zdroj: ČT24

Strana práv občanů

Vladimír Kruliš vede padesátičlennou kandidátku Strany práv občanů. Říká, že Zlínský kraj je nejhezčím místem v republice a chce zabránit tomu, aby z něj utíkali mladí lidé. Kdyby jeho strana zasedla v krajském zastupitelstvu, zasadil by se o to, aby kraj zaplatil za seniory rozhlasové a televizní poplatky. Jeho strana ve svém programu, který nabízí na svém webu, prosazuje přímou volbu hejtmanů a primátorů.

Video Studio ČT24
video

Odpovědi lídra kandidátky Strana Práv Občanů Vladimíra Kruliše

Zdroj: ČT24

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

Zástupce kandidátů Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska ve Zlínském kraji Pavel Mozga považuje za nejdůležitější otázku nelegální migrace. Pokud by se jeho strana dostala do zastupitelstva Zlínského kraje, tak chce tento problém řešit na prvním místě. Pak by také rád vybudoval tunel ve Vizovických horách, který by spojil Zlínský kraj se Slovenskem. Další program nabízí strana na svém webu.

Video Studio ČT24
video

Odpovědi zástupce kandidátky Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska Pavla Mozgy

Zdroj: ČT24

Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK

Základní problematika je podle Marka Patáka, který vede do voleb čtyřiadvacet kandidátů Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK, společná pro všechny kraje. Volby jsou podle něj o vzájemném pochopení. Nejdůležitějšími tématy jsou pro lídra strany migrační a sociální politika a upevnění české státnosti. Hlavní důraz klade na dlouhodobou koncepci rozvoje kraje. Chce zlepšit dopravní obslužnost především krajského města Zlína a snížit nezaměstnanost. Další program nabízí strana na svém webu.

Video Odpovědi lídra kandidátky Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK Marka Patáka
video

Odpovědi lídra kandidátky Koalice Republikánů Miroslava Sládka, Patriotů České republiky a HOZK Marka Patáka

Zdroj: ČT24

Nezávislí

Lídra padesátičlenné kandidátky Stanislava Skálu nenechává lhostejným, co se kolem nás děje. Vadí mu arogantní jednání lidí, kteří se dostali do funkcí. Nejdůležitějším tématem jsou pro něj migranti. Podle něj je oprávněné po zkušenostech například z Německa, aby lidé měli z migrantů strach. Když se dostane jeho strana do zastupitelstva, chtěl by udělat všechno pro tom, aby byla východní hranice bezpečná. První věc, kterou by ve vedení kraje udělal, je personální audit. Další program nabízí strana na svém webu.

Video Studio ČT24
video

Odpovědi lídra kandidátky Nezávislí Stanislava Skály

Zdroj: ČT24

Ne ilegální migraci – Peníze raději pro naše lidi

Třicet sedm kandidátů uskupení vede Jaroslav Štrajt. Z názvu jeho koalice plyne, že i pro něj je nejdůležitějším tématem nelegální migrace. Kdyby koalice ve volbách uspěla, velkou pozornost by věnoval financování kraje. V této oblasti jsou podle Jaroslava Štrajta velké rezervy. Zaměřit by se chtěl na malá města a obce, kde je největší nezaměstnanost. Tam by chtěl přilákat investory. Další program nabízí strana na svém webu.

Video Studio ČT24
video

Odpovědi Ne ilegální migraci – Peníze raději pro naše lidi Jaroslava Štrajta

Zdroj: ČT24

 Předvolební debata na ČT24

Osmička lídrů stran a hnutí, které v průzkumu aktuálního volebního potenciálu ve Zlínském kraji obsadily nejvyšší příčky, byla od 20:00 hosty večerní předvolební debaty na ČT24.

Výzkum pro Českou televizi vypracovaly dvě nezávislé renomované společnosti pro výzkum veřejného mínění Median a STEM/MARK. Konal se od 8. srpna do 3. září, vždy na vzorku minimálně 1200 respondentů v každém kraji.

 

 

Předvolební průzkum ve Zlínském kraji 364.17 KB