Jihlavská nemocnice dostala pokutu 50.000 za zrušení tendru

Brno - Jihlavská nemocnice musí zaplatit pokutu 50.000 korun za porušení zákona o veřejných zakázkách. Rozhodl o tom předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Martin Pecina, který tak potvrdil verdikt úřadu z letošního ledna. Nemocnice podle něj pochybila, když zrušila výběrové řízení na dodávku hemodialyzačních přístrojů a zdravotnického materiálu.

Nemocnice obdržela ve výběrovém řízení celkem tři nabídky. Dvě z nich přitom vyřadila z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny. V soutěži tedy zbyla jako jediná nabídka společnosti Fresenius Medical Care. Zakázka jí však přidělena nebyla, protože nemocnice se rozhodla výběrové řízení zrušit.

„Tím ale byl porušen zákon o veřejných zakázkách, protože pro zrušení nebyl dán žádný zákonný důvod. Zadavatel byl naopak povinen uzavřít smlouvu s uchazečem, který jediný podal řádnou nabídku. Uchazeč, který předložil nejkvalitnější nabídku má právo, aby s ním byla uzavřena smlouva a není v pravomoci zadavatele ostatní uchazeče zvýhodňovat na jeho úkor a zajistit jim druhou šanci v podobě nového zadávacího řízení,“ zdůvodnil své rozhodnutí Pecina.

Martin Pecina
Martin Pecina